ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Çocukların Meraklarına İlişkin Annelerin ve Öğretmenlerin Düşünceleri: Bilim Kavramı
Öğrenme yaşam boyu var olan bir süreçtir ve merakla başlar. Özellikle hayata dair temel bilgi ve becerilerin oluşturulduğu okul öncesi dönemde çocuğun yaşadığı çevreyi anlayıp yorumlama, bu karmaşık çevrede bir düzen arama ihtiyacı vardır. Bu noktada eğitimcilerin ve annelerin çocuğun bilgi ve meraklarını fark ederek bilgiye ulaşma yollarını göstermede doğru birer rehber olmaları gereklidir. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin ve annelerin; çocukların bilim alanındaki bilgi ve meraklarını ne düzeyde bildiklerini ve meraklarını gidermede nasıl rehberlik ettiklerini araştırmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından; dünya, gökyüzü, toprak altı, sualtı, hayvanlar, bitkiler, uzay ve makineler olmak üzere sekiz ayrı kategori oluşturulmuştur. Bu kategorilerle ilgili çocukların bilgi ve meraklarına ilişkin anne ve öğretmenlerin düşüncelerini araştırmaya yönelik görüşme formu oluşturulmuştur. Oluşturulan görüşme formunda anne ve öğretmenlerin, çocukların meraklarına ilişkin sorularını nasıl cevapladığı da araştırılmıştır. Anne ve öğretmenlerle birebir ve yüz yüze yapılan görüşmelerde her kategoriyle ilgili çocuğun ne bildiği, neyi merak ettiği ve çocuğun sorularını nasıl cevapladığı sorulmuştur. Çalışma grubunu Karabük ilinde okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan beş ve altı yaşındaki 30 çocuğun annesi ve Karabük ilinde beş ve altı yaş grubunda öğretmenlik yapan 10 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar bölümünde, verilerin analizi sonucu elde edilen bilgiler tartışılmış ve öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Merak, Bilim, Fen, Çocuk, Anne-Öğretmen.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri