ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Özel İlkokulların İnternet Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı, özel ilkokulların internet sitelerinde kullandıkları özelliklerin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda; İzmir merkez ilçelerde bulunan 47 özel ilkokulun internet sitesi incelenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek özel ilkokulların internet sitelerinde vurgulanan temel özellikler tespit edilmiştir. İçerik analizi sonucunda; özel ilkokulların kendilerini konumlandırırken kullandıkları 20 farklı özellik ve internet sitelerinde vurguladıkları 40 farklı özellik tespit edilmiştir. İnternet sitelerinde vurgulanan bu 40 özellik beş ana kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler şu şekildedir: 1) fiziksel olanaklar, 2) kurumsal bilgiler, 3) tanıtım materyalleri, 4) uluslararası işbirliği ve 5) yabancı dil. Bu kategorilerde yer alan özellikler istatistiksel testler ile analiz edilmiştir. Okullar fiyat aralıkları, yatay ve dikey genişlemeleri doğrultusunda gruplandırılmış ve bu grupların birbirlerinden farklılıkları belirlenmiştir. Buna göre; fiyatı yüksek olan ve başka bir şubesi olan özel ilkokulların uluslarası işbirliği kategorisindeki özellikleri daha fazla vurguladıkları bulunmuştur. Bunun yanısıra, anaokulu olan ilkokulların kurumsal bilgiler ve yabancı dil kategorilerindeki özellikleri daha fazla vurguladıkları, lise eğitimi olan ilkokulların ise fiziksel olanaklar, tanıtım malzemeleri ve uluslararası işbirliği kategorilerindeki özellikleri daha fazla vurguladıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Özel Okul, İlkokul, İlköğretim, İnternet Sitesi, Eğitim Hizmetleri.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri