ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Dönüşüm ve Siyasi Bloklaşma
Son dönemde Osmanlı Devleti’ni Batı’ya yaklaştıran ve etkilenmeye müsait hale sokan gelişmelerin başında ekonomik dönüşüm gelir. Ekonomik gelişmeler ve ardından yaşanan dönüşüm, dış politikada diplomasinin önemini artırmış ve Avrupa arenasında siyasi bloklaşmalarda önemli rol oynamıştır. Avrupalı devletler için, Osmanlı’nın iç dinamiklerindeki gerilemeler, amaçlarını gerçekleştirmede dolaylı veya dolaysız etkide bulunurken, I. Dünya Savaşı öncesi siyasi gelişmelerine neden sonuç ilişkisi içinde etki etmiştir. XX. yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nde yeni bir dönem başlamış ve yönetim kadrosunda bir zihniyet değişimi yaşanmıştır. Ekonomik sorunlara paralel olarak askerî alanda yaşanan sıkıntılar, Devleti Avrupa’da denge siyaseti takip etmeye zorlamıştır. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları ve değişen dış politikalar, Osmanlı-Alman yakınlaşmasını gündeme getirmiştir. Değişen savaş teknolojisi, yerli silah ve hammadde üretiminin yetersiz oluşu ve Osmanlı topraklarında yayılma eğilimi gösteren Alman ticareti; kültürel, diplomatik ve ideolojik etkileri de beraberinde getirmiştir. Alman ekonomisinin diplomat ve bankacılık hizmetleriyle Osmanlı Devleti üzerinde askeri ve idari alandaki ıslahatlara dâhil olması ve özellikle Bağdat Demiryolu Projesiyle silah ticareti ve teknik malzemenin Osmanlı ülkesine girişinin hızlanması, iki devlet arasında giderek daha geniş ölçekli bir ilişki ve işbirliğinin gelişmesine imkân tanımıştır. XX. yüzyılın başında bu ilişkinin boyutu, iki devleti müttefik yaparak, I. Dünya Savaşı öncesi siyasi bloklaşmalar içerisinde bir yer edinmesine sebep olmuştur. Bu araştırmada Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan ekonomik dönüşümün siyasi sonuçları üzerinde durulacak ve Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşına götüren sebepler analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Ekonomi, Diplomasi, Ticaret, Siyaset, Osmanlı, Almanya, I. Dünya Savaşı.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri