ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


The Intellectual Structure of Media Literacy Field
Medya okuryazarlığı, kökleri sosyoloji, psikoloji, eğitim, politika kuramları, iletişim, sanat ve estetik gibi farklı alanlara dayanan zengin ve disiplinlerarası bir bilim alanıdır. Medya okuryazarlığı alanının yapısını ve yönelimlerini belirlemek amacıyla alanyazını nitel yöntemlerle inceleyen bazı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, alanın yapısını nicel yöntemlerle belirlemeye çalışan herhangi bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, disiplinler arası bir alan olan medya okuryazarlığı alanının entellektüel yapısının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, alandaki araştırmacıların alana ilişkin ortak algılarını ortaya koymak için yazar ortak-atıf analizi yöntemi kullanılmıştır. Ortak atıf analizi nitel yöntemlerden farklı olarak herhangi bir araştırmacının algısını değil alanda çalışan araştırmacıların ortak algılarını yansıtır. Dolayısıyla, ortak atıf analizi bilimsel alanların yapısını ve yönelimlerini nesnel bir biçimde ortaya koymak için farklı alanlardaki araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışmada ISI Web of Knowledge veritabanından elde edilen veriler ortak atıf analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları göstermektedir ki, medya okuryazarlığı alanı Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Sosyal Psikoloji, Yeme Bozuklukları, Tütün Kullanımı, Yeni Okuryazarlıklar, Ulusal ve Uluslararası Gündemler ve Dijital Vatandaşlık ve Demokratik Katılım alt alanlarından oluşmaktadır. Araştırma bulgularının, alandaki araştırmacı ve eğitimcilere alanın yapısına ilişkin bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Medya Okuryazarlığı, Ortak Atıf Analizi, Bilimsel Alanların Haritalanması

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri