ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını Ziyaretçilerinin Profesyonel Turist Rehberlerinden Memnuniyetleri
Profesyonel turist rehberliği mesleği destinasyon için büyük önem taşımaktadır. Destinasyonu ziyaret eden yerli ya da yabancı ziyaretçilerin destinasyonu daha iyi tanımaları rehberler sayesinde gerçekleşmektedir. Ziyaretçilerin katıldıkları turlardan memnuniyetlerinde rehberler önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı ziyaret eden ziyaretçilerin profesyonel turist rehberlerinden memnuniyetlerinin ölçülmesidir. Çalışmanın örneklemini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı ziyaret eden yerli ziyaretçiler oluşturmaktadır. Avrupa Müşteri Memnuniyeti Modeli kullanılarak anket yoluyla veriler toplanmıştır. Veriler yapısal eşitlik modellemesi programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; rehberin imajı, rehberden algılanan değer ve rehberin hizmet kalitesinin rehberden memnuniyeti olumlu yönde etkilediği, memnuniyetsizlik sonucu oluşan şikâyetin ise rehbere sadakati etkilemediği sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turist Rehberi, Ziyaretçi Memnuniyeti, Gelibolu Tarihi Alanı.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri