ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma
İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte bireylerin mobil cihaz ve akıllı cep telefonu kullanımlarında değişimler yaşanmıştır. Yaşanan gelişmeler akıllı cep telefonlarının bireylerin hayatında önemli bir yer edinmesine neden olmuştur. Akıllı cep telefonları bireylerin hayatını kolaylaştırıcı birçok fayda sunduğu gibi aşırı kullanımları bazı problemlere neden olabilmektedir. Bu problemlerden birisi de nomofobi’dir. Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerin nomofobi düzeylerini belirlemektir. Araştırmada 228 öğrenciye anket yöntemiyle ulaşılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler analizinde ortalamalar, t testi ve ölçeğin geçerliliğinin test edilmesinde de doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre önlisans öğrencilerinin nomofobi düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Araştırma sonucunda kadın ve erkek bireyler arasında nomofobi düzeyleri açısından anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre de ölçeğin yapısal geçerliliği sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin güvenirliliği Cronbach Alpha katsayısı ile değerlendirilmiştir. Nomofobi ölçeğinin güvenirlilik katsayısı bu çalışmada 0.935 olarak bulunmuştur ve ölçek yüksek güvenilirliğe sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Nomofobi, Akıllı Telefon, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri