ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ordu İlinde Ekoturizm Uygulamaları, Kabakdağı, Kayabaşı Örneği
Bu araştırma, Ordu ili Kabakdağı ve Kayabaşı Mahallelerinde faaliyet gösteren ekoturizm işletmelerinin ekoturizme katılma sürecinin ortaya konulmasını, sunulan hizmet ve faaliyetlerin özelliklerinin belirlenmesini, işletme sorunlarının tespit edilmesini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada nitel bir yöntem olan görüşme metodu kullanılmış ve görüşme formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Üç bölümden oluşan görüşme formu açık uçlu sorulardan oluşmaktadır Görüşmeler yüz yüze uygulanmıştır. Toplanan veriler betimsel içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Yurt içinden ve dışından gelen küçük guruplar köydeki meskenlerde misafir edilmekte, ziyaretçilere yöresel yemekler, oyunlar ve gezi hizmetleri sunulmaktadır. Çalışmadan elde edilen en çarpıcı sonuçlar; işletmelerin yaşadıkları tanıtım sorunları, destek eksikliği ve ekoturizm faaliyetlerinde bulunan işletmelerin sertifikasyon sorunudur. Ekoturizm işletmelerinin kurulması ve sürdürülmesi için büyük çaba harcamak gerekmektedir. Bu bağlamda organizasyon yapabilme yeteneğine sahip girişimcilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kabakdağı’nda sürdürülen ekoturizm faaliyetleri daha kapsamlı olup bölgedeki diğer köylere birçok açıdan örnek teşkil etmektedir. Kayabaşı'nda ise şehir merkezine ve üniversiteye yakın olması nedeniyle alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup bu bölge ekoturizm açısından gelecek vaat etmektedir. Ordu ilinde ekoturizme dayalı kırsal turizmin gelişmesi kırsal kalkınmanın sağlanması ve kırsal göçün azaltılmasına olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ekoturizm, Ordu ili, Kabakdağı, Kayabaşı

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri