ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ekoturizm Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili
Bu çalışmada ekoturizm alanında 2000-2017 yılları arasında yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik olarak analizi amaçlanmıştır. Çalışmada tezler, yayınlandığı yıl, tür, üniversite, enstitü, ana bilim dalı, konu ve veri toplama yöntemi açısından incelenmiştir. Çalışmada istatistiki analizlerden faydalanılmış ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Ulusal Tez Merkezi resmi internet adresinde kayıtlı olan lisansüstü tezler bibliyometrik bazı özellikler açısından incelenmiştir. Söz konusu lisansüstü tezler “ekoturizm” ve “eko turizm” anahtar kelimeleri ile taranmıştır. Tarama sonucu “ekoturizm” ve “eko turizm” anahtar kelimeleriyle kayıt altına alınmış toplam 73 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bunlardan 58’i yüksek lisans, 15’i ise doktora tezlerinden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda tezlerin büyük çoğunluğunun (%90) 2006 ve sonrasında hazırlandığı, %7’sinin İngilizce %93’ünün de Türkçe olarak hazırlandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca tezlerin 24 farklı üniversitenin Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde hazırlandığı anlaşılmıştır. Ekoturizm ile ilgili hazırlanan tezlerde en dikkat çekici nokta ise tezlerin, en yüksek oran olan %22’lik seviye ile peyzaj mimarlığı ana bilim dalında hazırlanmış olmasıdır. Bu alanı %15 oranla Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı takip etmektedir. Çalışmanın örneklemine dahil olan tezlerden sadece %4’ü Ekoturizm Anabilim dalında hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında ekoturizm alanında hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin birçok farklı durum ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ekoturizm, Eko-turizm, Kırsal Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Araştırmaları.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri