ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması
Bu çalışmanın amacı, kültüre özgün bir takım yaratıcı kişilik özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesidir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için yapılan Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda, 17 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan yapı bir başka örneklem grupta test edilmiştir. Doğrulayıcı Faktör analizi sonucu ortaya çıkarılan model doğrulanmıştır (?²/Sd= 2.332, RMSEA= .04, SRMR= .04, GFI= .97, CFI= .95). Ölçeğin alt faktörleri için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .60 ile .65 aralığında hesaplanmıştır. Ölçek geneli ise .67’dir. Ölçek alt boyutlarının ayırt edici geçerliliği alt–üst dilim grup ortalamaları farkına dayalı olarak incelenmiştir. Analizler sonucunda, alt ve üst %27’lik dilimlerin puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (t(240) = –127.911, –97.235, –118.358, –81.935 ve –125.503, p< .01). Bu sonuçlar Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeğinin Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı kişilik özellikleri, amaç yönelimlilik, içsel motivasyon, kendine güven, risk alma.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri