ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yerleşik Yaşama Geçmiş Yörüklerde Konar-Göçer Yaşamın İzleri Üzerine Bir Kültür Analizi: Yörük Köyü Örneği
Bu araştırmanın amacı, Yörük Köyü’nün somut olan kültür varlıkları ile yörük kültürü-nün somut olmayan unsurlarına dikkatleri çekmek ve bu yerleşim biriminde yerleşik yaşama geç-miş yörüklere ait konar-göçer yaşamın izlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımında gözlem, görüşme ve doküman analizi yöntemleri ile verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma, Safranbolu Yörük Köyü sakinleri arasından amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen 6 katılımcıdan oluşan bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Araştırmada, konar-göçer yaşam tarzını yansıtan az sayıda unsura rastlanırken; katılımcıların konuşmaları ve yapılan gözlem ve incelemeler dikkate alındığında yerleşik yaşam kültürünü yansıtan çok sayıda unsurla karşılaşılmıştır. Katılımcılar yerleşik yaşam kültürünün göstergeleri olan yaşanılan mekânın özellikleri, tarım, beslenilen hayvanlar, ticaret, toplumdaki bireyler arasındaki acıyı ve sevinci paylaşma kültürü ile ilgili dikkate değer görüşler ortaya koymuşlardır. Özellikle toplumdaki bireyler arası ilişkilerdeki bozulma ve bireyselleşme olgusunun toplumsal ilişkilerde önemli çözülmelere neden olduğunu vurgulamışlardır. Katılımcılar, yörük kültürünün özünü yansıtan önemli değerlerin kaybolmaması için kapsamlı çalışmaların yapılması ve önemli girişimlerde bulunulmasının gerekli olduğuna işaret et-mişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Konar-göçer yaşam tarzı, Yerleşik yaşam kültürü, Kültürel değişim, Yörük Köyü

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri