ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma
Her geçen gün gelişmekte olan turizm sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan Kış Turizmi özellikle gelir seviyesi yüksek turistler tarafından tercih edilmektedir. Kış Turizmi kapsamında yapılanrekreasyon faaliyetlerinin başında ise kayak gelmektedir. Ülkemizde kayak yapılacak seçenekler arasında Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ilgaz Kayak Merkezi de yer almaktadır. Ilgaz Kayak Merkezi’nin yamaç eğimi, telesiyejin beklentiyi karşılaması, kayak ekipmanlarının kolay ve uygun fiyata temin edilebilmesi, kayak merkezinde bulunan rekreasyon tesislerinin ve konaklama işletmelerinin yeterliliği Ilgaz Kayak Merkezi’ni ziyaret eden yerli turistlerin memnuniyetleri açısından önem arz etmektedir. Turistik deneyimlerinde doyuma ulaşmış turistler, o destinasyonu tekrar ziyaret etme eğilimi gösterecek ve yakın çevrelerine ziyaret etmeleri konusunda olumlu tavsiyelerde bulunacaklardır. Bu bağlamda çalışmanın amacı Ilgaz Kayak Merkezi’ni ziyaret eden bireylerin doyumunu belirleyen etmenlerin, genel tatil doyumlarının, Ilgaz Kayak Merkezi’ni tekrar ziyaret etme ve başkalarına tavsiye etmekonularındaki tutumlarının ortaya konmasıdır. Araştırma amaçlarına ulaşabilmek için öncelikle ilgili yazın derinlemesine taranmıştır. Elde edilen ikincil verilerin yardımıyla bir anket formu hazırlanmıştır. Ilgaz Kayak Merkezi’ni ziyaret eden yerli turistlerden kolayda, yargısal ve gönüllülük yaklaşımlarının birlikte işe koşulduğu bir örneklem oluşturulmuştur. Yüz yüze görüşmelerin yanı sıra bırak topla yaklaşımları ile veriler toplanmıştır. Demografik yapıyla ilgili veriler sıklık ve yüzdelerle, ziyaretçi memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme eğilimleri ile ilgili veriler ise sosyal bilimlerde yaygın kullanılan bir istatistik paket programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Çözümlemelerde aritmetik ortalama ve faktör analizi gibi istatiksel analiz yöntemlerinden faydalanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda konukların doyumlarını belirleyen dört boyutlu bir yapı elde edilmiş ve kayak olanakları, rekreasyon olanakları, ürün ve hizmet kalitesi, erişilebilirlik olarak adlandırılmıştır. Araştırma bulguları Ilgaz Kayak Merkezi’ni ziyaret eden yerli turistlerin kayak olanaklarından, konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden genel olarak memnun kaldıkları, buna karşın alışveriş olanaklarından memnun kalmadıklarını ortaya koymuştur. Araştırmada ayrıca yerli turistlerin büyük oranının Ilgaz Kayak Merkezi’ni tekrar ziyaret etme ve arkadaşlarına tavsiye etme konularında çok istekli oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ziyaretçi Doyumu, Tekrar Ziyaret Etme Niyeti, Kış Turizmi, Ilgaz Kayak Merkezi

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri