ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Standart Belirleme Sürecini Güçlendirmede İstatistiksel Bir Yaklaşım: Kümeleme Analizi
Bu araştırmada standart belirlemede k-ortalama kümeleme analizinin kullanılması; iki farklı örneklemde üç yöntemle kesme puanı belirlenmesi; dışsal kriter kullanarak sonuçların geçerliğinin incelenmesi; kümeleme analizi sonuçlarıyla Angoff, Yes/No ve Ebel yöntemlerinden elde edilen sonuçların ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada ana örneklem (N=305) ve geçerleme örneklemi (N=179) olmak üzere iki örneklem kullanılmıştır. Veri seti 20 maddelik başarı testine verilen öğrenci cevaplarından oluşmaktadır. Test merkezli yöntemlerle kesme puanı belirleyen uzman sayısı ise 17’dir. Bunun yanında geçerleme örnekleminde dışsal kriter ile kümeleme analizi sonuçları arasında 0,01 hata ile orta düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Kesme puanı belirleme yöntemleri arasında orta ve üstü düzeyde manidar ilişkiler olduğu görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre, test merkezli standart belirleme yöntemlerinin sonuçlarıyla en yüksek ilişkiyi elde etmek için sırasıyla şu yöntemler önerilebilir: başarılılar kümesine atanan en düşük puan ile başarısızlar kümesine atanan en yüksek puanın oluşturduğu ranjın ortancasının belirlenmesi, lojistik regresyon ve başarılılar kümesine atanan bireylerin toplam puanlarının ortalaması.

Anahtar Kelimeler
Kümeleme analizi, k-ortalama, geçme puanı, standart belirleme, lojistik regresyon

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri