ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Siyasal Bilgilenme Aracı Olarak Medyanın Kullanılması
Haber ve bilgi (sunma) medyanın önemli işlevlerinden biridir. Kitle iletişim araçları aracılığıyla birçok farklı alandan bilgiler insanlara günlük, saatlik ve hatta anlık olarak ulaştırılmaktadır. Değişim, dönüşüm ve paylaşımın çok hızlı yaşandığı günümüzde, insanlar paylaşma ihtiyacı duyduğu bilgileri derhal çeşitli platformlar aracılığı ile kitlelere aktarma arzusunda olmuşlardır. Bu alanlardan biri de siyasal alandır. Özellikle siyasiler, herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini, icraatlarını, çalışmalarını ilk fırsatta kamuoyu ile paylaşmak istemektedirler. Bu istek ise, siyasiler ile kamuoyuna en kolay şekilde ulaşmasına imkân sağlayan kitle iletişim araçları arasında (sıkı) bir bağ kurulmasına yol açmaktadır. Kitle iletişim araçlarının insanların kararlarında, davranışlarında, tepkilerinde ya da bir konuya ilgi göstermelerinde önemli rol oynadığı düşünüldüğünde, bu araçların siyasal alanda daha etkin bir şekilde kullanılma çabası olduğu görülmektedir. Öte yandan bireyler de özellikle ülkede olup bitenler hakkında öğrenmek istediklerinde ilk olarak kitle iletişim araçlarına yönelmektedirler. Böylece siyasal bilgilenmede kitle iletişim araçları önemli bir rol üstlenmiş olmaktadır. Bu çalışmanın amacı siyasal bilgilenmede kitle iletişim araçlarının rolünün boyutlarını tespit etmeye çalışmaktır. Yine bu çalışma ile siyasal bilgilenmede kitle iletişim araçlarına güven düzeyinin belirlenmesi de hedeflenmiştir. Çalışmanın evreni, araştırmanın yapıldığı zamanı kapsayan dönemde, KKTC’de Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Rastlantısal örneklem tekniğinin kullanıldığı araştırmaya her iki üniversiteden toplam 570 kişi katılmıştır. Çalışmaya konu olan veriler katılımcılardan yüz yüze görüşmeye dayalı anket tekniğiyle toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen bilgilere göre, katılımcılar siyasal bilgilenmede en çok internet ve sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Ayrıca katılımcılar siyasal bilgilenmede kitle iletişim araçlarından en çok sırasıyla internet, gazete ve televizyona güven duymaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
Siyaset ve medya, siyasal bilgilenme, medya

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri