ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


36-72 Aylık Çocukların Dil Gelişim Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Bu araştırmanın temel amacı; 36-72 ay çocukların cinsiyet, yaşadıkları bölge, kardeş sayısı ve öğretmenin deneyim süresinin alıcı dil becerilerine etkisini Peabody Resim Kelime Testi aracılığıyla incelemektir. Araştırmanın katılımcıları; Elazığ, Hatay, Kocaeli ve Konya illerindeki 36-72 ay normal gelişim gösteren 191(98 kız, 93 erkek) çocuktan oluşmuştur. Çocukların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla araştırmacı çocuğun cinsiyet, kardeş sayısı, annenin öğrenim durumu, babanın öğrenim durumu, sosyal durum, gelir düzeyi, okul öncesi eğitime devam etme durumu ve öğretmenin deneyim süresi sorularını yöneltmiştir. Bu çalışmada, nicel araştırma türlerinden tarama modeli ve kesitsel yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmada veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; Normallik Testi, t-Testi ve ANOVA kullanılmıştır. Peabody Resim Kelime Testi’nden aldıkları puanlar dikkate alındığında, 36-72 ay çocukların dil gelişimlerine, cinsiyet, yaşadıkları bölge, öğretmenin deneyim süresi faktörlerinin etkili olduğu (p<0.05), kardeş sayısı faktörünün ise etkili olmadığı (p>0.05) saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Peabody Resim-Kelime Testi, Dil, Çocukta Dil Gelişimi, 36-72 Aylık Çocuklar

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri