ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Neoliberal Bir Kent Deneyimi Olarak Kentsel Yaşamın ve Mekânın Risk, Korku ve Belirsizlikler Bağlamında İrdelenmesi: İstanbul'daki Güvenlikli Siteler Üzerinden Bir Değerlendirme
Neoliberal evre Türkiye'deki kentsel yaşamı radikal bir şekilde dönüştürmektedir. Bu evredeki yeni koşullara özgü belirsizlikler bir yaşam formu haline geldikçe, kentte 'risk ve korkular' etrafında kurgulanan yeni hayat tarzları ortaya çıktı. Yaşanan dönüşümler bağlamında ‘geleneksel modern kentin’ özel ile kamusal hayatını birbirine bağlayan kent geleneksellikleri (komşuluk, mahalle ve sokak vb.) artan belirsizliklere bağlı olarak korkutucu bir faktöre dönüşmektedir. Bu çalışmada kentsel hayattaki ‘risk, korku ve belirsizliklerin’ çalışma ve gündelik hayat bağlamındaki çıktıları analiz edilerek gündelik hayata olan etkileri irdelenecektir. Çalışma, söz konusu gerçekliğin Türkiye'deki en nitelikli örneği olması nedeniyle, İstanbul özelindeki güvenlikli sitelerde sürdürülmüştür. Araştırma nitel bir kurguyla, derinlemesine mülakatlar çerçevesinde toplanan veriler dahilinde irdelenmiş ve her görüşmede elde edilen veriler söylem analizine tabi tutularak incelenmişlerdir. Söz konusu tartışma geniş bir alan araştırması içinden seçilen veriler özelinde bir örnek olay incelemesi bağlamında derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Neoliberalizm, Geç Modern Kent, Güvenlikli Siteler, İstanbul, Risk, Korku, Belirsizlik, İş/Çalışma

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri