ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türkiye’de Denetim Alanında Yazılmış Olan Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi (1995-2018)
Çalışmanın amacı, denetim alanında yazılmış olan doktora tezlerini çeşitli özellikler açısından incelemek ve değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda 1995-2018 yılları arasında denetim alanında yazıldığı tespit edilen toplam 128 doktora tezi; konu, yıl, üniversite, sayfa sayısı, araştırma yaklaşımı, yazım dili, tez yazarlarının cinsiyeti ve tez danışmanlarının unvanı açısından incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak, içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, denetim alanında tamamlanan doktora tezlerinde en çok tercih edilen konunun “iç denetim/iç denetçi” olduğu tespit edilmiştir. Doktora tez yazarları tarafından en az ilgi gören denetim konularının ise “denetim komitesi”, “bilgi teknolojileri denetimi” ve “kamu denetimi/kamu denetçisi” olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmada, Marmara Üniversite’sinin en fazla sayıda doktora tezinin tamamlandığı kurum olduğu ve doktora tezi yazarlarının büyük çoğunluğunun “ampirik araştırma” yaklaşımını tercih ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Muhasebe, Denetim, Doktora Tezleri

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri