ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Bir Heterotopya Olarak İnziva: “The Yellow Wallpaper” ve “To Room Nineteen” Kısa Öykülerinin İncelemesi
Mekan, düalist düşünce yapısının zaman olgusuna önem vermesi sebebiyle bilimsel çalışmalarda ikinci planda kalmıştır. Bu yaklaşım, dünya görüşünü oluşturan ikili karşıtlıkları sorunsallaştıran güncel kuram çalışmaları ile değişmeye başlamıştır ve mekan bilimsel çalışmaların odağına girmiştir. Mekana dair anlayışın, feminizm çalışmalarına dair anlayışa da katkıda bulunacağı savunulabilir çünkü kadın olgusu da mekan gibi teleolojik ve ataerkil düşünce sistemi tarafından ikinci plana itilmiştir. Bu çalışma, mekanın kadın olgusuyla bağlantısını, Amerikan edebiyatından ve İngiliz edebiyatından, feminizmin temsili olan “The Yellow Wallpaper” and “To Room Nineteen” kısa öykülerini Foucault’nun heterotopya kuramı ışığında analiz etmeyi hedefler. Bu öykülerdeki kadın kahramanların inzivaya çekildikleri odaların, kadınların özgürlük, varoluş ve önem alanı buldukları heterotopyalar olarak işlev gördükleri öne sürülmektedir. Bu kısa hikayeler, heterotopyaların kadınlara bir alan sağlamaları açısından sosyal önemini ve heterotopyaların kaybının yol açacağı sonuçları gözler önüne sermektedir.

Anahtar Kelimeler
Foucault, Heterotopya, Mekan, İngiliz Edebiyatında Feminizm, Amerikan Edebiyatında Feminizm

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri