ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan Akademisyenler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi
Bu çalışmanın amacı, devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik personel tarafından algılanan psikolojik sözleşme ihlal derecesinde demografik değişkenler açısında bir farklılık olup olmadığını tespit edebilmektir. Bu amaç kapsamında, Türkiye'de yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 570 akademik personelden anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Hipotezleri test etmek amacıyla t-testi ve ANOVA analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, psikolojik sözleşmenin ilişkisel ve işlemsel unsurlarında cinsiyet, medeni durum, yaş, unvan, üniversite ve üniversitede çalışma süresi değişkenlerinin farklılaştırıcı etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik Sözleşme, Psikolojik Sözleşme İhlali, Akademik Personel

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri