ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Küçük Ölçekli Konaklama İşletmelerindeki Yöneticilerin Müşteri İlişkileri Yönetimine İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma: Bozcaada Örneği
Günümüzde işletmelerin karlılıkları artırmaları, maliyetlerini düşürmeleri ve diğer işletmelerle rekabet edebilmeleri açısından müşterilerle uzun süreli ilişki oldukça önemli olmaktadır. Bu çalışmada da küçük ölçekli konaklama işletmelerinde yöneticilerin müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu amaçla, Bozcaada’daki 148 küçük ölçekli otel ve pansiyon işletmesindeki yöneticilere anket dağıtılmıştır. Anketlerin toplam 110 tanesi doldurulmuştur. Oluşturulan hipotezlere bağımsız çift örneklem t testi (Independent Samples T) ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) testleri uygulanmıştır. Araştırmada yöneticilerin müşteri ilişkileri yönetimine yönelik olarak olumlu bir tutum içinde oldukları bulunmuştur. Ayrıca faktör analiz sonucuna göre en önemli faktör “İnsan” çıkarken bunu “Süreç” ve “Teknoloji” izlemiştir. Yöneticilerin cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki tecrübeleri ile müşteri ilişkileri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Konaklama İşletmeleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Bozcaada.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri