English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Beginning and Development of the First Journalism Education in Turkey: Analysis on Ankara University School of Press and Broadcasting
Türkiye’de gazetecilik eğitimi, başlangıçtan günümüze kadar çeşitli değişim ve dönüşümler içerisinde yer alarak evrimini tamamlamıştır. Bu çerçevede Türkiye’de gazetecilik eğitimi konusu dâhil olduğu alanı içerisinde, Basın Yayın Yüksekokulları ve İletişim Fakülteleri çeşitli yanlarıyla ele alınmaktadır. Yüksek Öğretim Sistemleri içindeki gazetecilik eğitiminin Basın Yayın Yüksekokullarının kuruluşlarından itibaren, günümüz İletişim Fakültelerine evrilmeleri tartışma platformları içerisindeki tüm tarafların ağırlıklı oranla kabul ettikleri bir gerçek olarak yer almaktadır. Türkiye’de İletişim Fakülteleri ve bu fakültelerde eğitim vermek üzere açılan gazetecilik bölümleri ise her geçen yıl artmakta ve yayılım göstermektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, Türkiye’deki gazetecilik eğitiminin nasıl başladığını ve gelişim perspektifi içerisinde nasıl bir yol izlediğini Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu üzerinden belirlemektir. Araştırmada veri sağlama aracı olarak literatür taraması ve doküman analizi yöntemleri kullanılacak, elde edilen veriler değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Gazetecilik Eğitimi, Basın Meslek Yüksek Okulu, Değişim ve Dönüşüm.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Mart 2020 Sayısı

    Dergimizin Mart 2020 Sayısı (Cilt: 10, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri