ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları
Bu araştırma gençlerin evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumlarının, değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik olarak planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 2010 – 2011 Öğretim Yılı Güz Döneminde Karabük Üniversitesinde öğrenim gören 931 öğrenci “Tabakalı Rasgele Örnekleme Yöntemi” ile araştırma kapsamına alınmıştır. Örneklemi oluşturan toplam 931 öğrencinin %43.3’ünü (n=403) kız, %56.7’sini (n=528) erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrenimleri devam eden öğrencilerin %26.9’u hazırlık, %27.2’si birinci, %31.8’i ikinci, %6.0’sı üçüncü, %8.2’si ise dördüncü sınıftadır. Öğrencilerin yaşları 17 ile 27 arasında değişmektedir. Araştırmada öğrencilerin evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumları hem cinsiyete (t(929)=13.38, p<.05), hem de öğrenim gördükleri sınıflara bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir (F (4-921) = 2.56, p<.05). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, üniversite öğrencilerinin, evlilik ve aile yaşamına karşı duyarlı oldukları ve olumlu baktıkları, kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla ve birinci sınıftaki öğrencilerin ise diğer sınıflardaki öğrencilere göre daha geleneksel bir bakış açısına sahip olduklarını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Üniversite öğrencileri, evlilik, aile yaşamı, gençlerin tutumu

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri