ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Balkanlar'dan Anadolu'ya Boza ve Türleri ile Türkiye’deki Balkan Kökenli Bozacılar
(Boza and its Types From Balkans to Anatolia and the Boza Masters of Balkan Origin in Turkey )

Yazar : Esma İgüs    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-1
Sayfa : 101-111


Özet
Türklerin geleneksel ve kadim içeceklerinden olan boza, Türklerin yaşadığı çeşitli coğrafyalarda X. yüzyıldan beri severek içilmekte ve tüketilmektedir. Yiyecek ve içeceğe ilişkin pratikler, toplumsal yaşamda önemli bir yer kaplamaktadır. Boza da, gerek geleneksel Osmanlı toplum yapısında gerekse de, günümüzde halen gündelik hayatın özellikle de kış aylarının vazgeçilmez bir eğlence alanını tanımlamaktadır. Bu nedenle de bozanın, bozanın ticaretinin yapıldığı bozahanelerin ve bozahane adabının somut olmayan kültürel mirasımızda önemli bir yeri vardır. Boza ve boza üretimi dünyada birçok bölgede yapılsa da Osmanlı da ve günümüzde Balkanlardaki köklü boza kültürü ve Balkan kökenli boza ustalarının bu konudaki yetkinlikleri aşikârdır. Bu çalışmanın niyeti de yukarıda söylenenlerden yola çıkarak bozanın tarihsel sürecini ve Balkanlardaki boza alışkanlığını, günümüzde Türkiye’de faaliyet gösteren Balkan kökenli bozacıları tespit etmek ve bu konuda ortak bir hafıza oluşturmakta adım atmaya yönelik olacaktır.

Anahtar Kelimeler
İçecek, Boza, Balkanlar, Balkan Kökenli Bozacılar.

Abstract
Boza, which is one of the oldest and traditional beverages of Turks has been drunk and consumed fondly in the geographical regions that Turks are living since 10th century.Practices related with food and beverages have an important place in thecommunal living. Boza identifies the inevitable field of entertainment in traditional Ottoman society structure as well as well as in daily life today especially in the winter months. Therefore boza, bozahouese in which the trade of boza is carried out and the boza customs have an important place in our cultural heritage. Even if boza and the production of boza is practiced in many parts of the world, deep-rooted boza culture in Ottoman times and in Balkans today and the skills of the boza masters of Balkan origin are obvious. The purpose of this study is to determine the historical process of boza, boza culture in Balkans and the boza masters of Balkan origin practicing in Turkey by making use of what is mentioned above and to take a step in order to establish a collective memory.

Keywords
Beverage, Boza, Balkans, Boza Masters of Balkan Origin.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri