ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları: Demir Çelik Sektörü Örneği
(Information Systems Applications in Enterprises: The Case of Iron and Steel Industry )

Yazar : Gülten Demiral   - Abdullah Karakaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : S2
Sayfa : 166-176


Özet
Günümüzde bilgiye ulaşma, yayma, işletme için yararlı hale getirme, bilişim sistemleri vasıtasıyla çok daha kolay gerçekleşmektedir. İşletmeler bu teknolojiler vasıtasıyla işgücü verimliliği, hızlı iletişim, iş güvenliği, üretimde otomasyon, online satış alternatifi, tedarik gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlarla işletmeler rasyonellik düzeyini artırma, performans artışı, müşteri memnuniyeti ve rekabet yeteneği kazanabilmektedirler. Bu noktada, işletmeler için önemli olan doğru bilişim sistemi temini ve bunun bilgiye dönüştürülmesidir. Çalışmada Karabük ilinde yer alan Kardemir A.Ş. demir çelik işletmesinin bilişim sistem faaliyetleri araştırılmıştır. Bu bağlamda söz konusu işletmenin yönetsel pozisyondaki çalışanlarıyla anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket formlarında yer alan veriler frekans, yüzde ve one sample t test yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar ise söz konusu demir çelik işletmesinin bilişim sistemlerinden yararlanarak optimum fayda sağladığını ve genel işletme performansını artırdığını göstermektedir. Sürdürülebilir performans artışı için ise bilişim sistem teknoloji ve uygulamalarının sürekli takip edilmesi ve bu alandaki yenilikleri, gelişmeleri iş süreçlerine adapte etmeleri yerinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Bilişim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Strateji.

Abstract
TToday, access to information, dissemination, making it useful for business are realized much easier through IT systems. Businesses have advantages on labor productivity, faster communication, safety, automation in production, online sales and supply using these Technologies. These advantages provide the improvement of the rational level, performance improvement, customer satisfaction and competitiveness capability. At this point, the important issue for businesses is providing accurate information systems and its conversion into knowladge. In this study, information system activities of Karabük Kardemir Inc. of iron and steel factory, located in Karabük province are analyzed. In this context, a questionnaire was conducted with managers. The data were analyzed using frequency, percentage, one sample t-test method. The results indicate that iron and steel factory provides optimum benefits by the information systems and increases the overall operating performance. For sustainable increase in Performance, information systems and technology improvement must be followed and improvements must be adapted to business processes.

Keywords
Information Systems, Information Technology, IT Strategy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri