ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mehmed Niyazi’nin Romanlarında Tarih Algısı
(History Perceptions in the Novels of Mehmed Niyazi )

Yazar : Vedat Yeşilçicek    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : S2
Sayfa : 142-165


Özet
Mehmet Niyazi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özellikle roman türünde yetiştirdiği en önemli isimlerden biridir. Eserlerinde Türk tarihinin – özellikle yakın dönem- önemli kesitlerinden esinlenen Mehmet Niyazi, vaka tertibini bu realitenin üzerine inşa eder. Dolayısıyla zaman, mekân, olay ve şahıslar kadrosu realist bir tavırla okuyucunun karşısına çıkar. Bu yönüyle “tarihi roman” türünün edebiyatımızdaki en güçlü örneklerini veren Mehmet Niyazi, bu anlayışıyla, zihinlere yerleştirilmeye çalışılan yanlış tarihi bilgi ve algıları da doğruya tevil eder. Yemen, Trablusgarp, Balkanlar ve Çanakkale gibi halen hatırası taze olan tarihi olayların konu edildiği romanları bu özellikleriyle; “ tarih öğretimi” bakımından da dikkate değer nitelikler taşır. Mehmet Niyazi’nin edebi anlayışını ve ferdi tefekkür cephesini de özetleyen bu gerçekçi anlayış, onun eserlerini “modern destan” sınırına yaklaştırmaktadır. Mehmet Niyazi “Yemen’ Ah Yemen!”, “Yazılmamış Destanlar” ve “Çanakkale Mahşeri” adlı eserlerini vücuda getirirken uzun yıllar arşivlerde ve sahada çalışmalar yapmış, bu yönüyle de “araştırmacı yazar” kimliğine sahip bir yazardır. “Edebiyat- Tarih” ve “tarihi roman” kavramları beraber düşünüldüğünde Mehmet Niyazi’nin bu alana çok önemli katkılar yaptığı hemen fark edilecektir

Anahtar Kelimeler
Mehmet Niyazi, tarihi roman, roman, Çanakkale, Yemen, Balkanlar.

Abstract
Mehmet Niyazi is one of the most important names of the Republican Literature Period, especially as a novelist. Inspired by the vital events in the history, builds his plot on this reality. Therefore, time, place and characters are displayed with a realistic mood. Producing the strongest historical novels of Turkish literature, Mehmet Niyazi corrects the historically false information and perceptions. His novels on Yemen, Tripoli, the Balkans and Çanakkale are remarkable in terms of their value in “education of history”. His realistic approach makes his Works similar to “modern epic”. While writing his “Yemen’ Ah Yemen!” (Yemen, Oh Yemen!), “Yazılmamış Destanlar” (Unwritten Epics) ve “Çanakkale Mahşeri” (The Doom of Çanakkale), he carried out serious research in the archives and in the field and so, he has the title “investigative writer”. In terms of “literature- history” and “historical novel”, it will immediately be realized that Mehmet Niyazi has contributed to the related literature.

Keywords
Mehmet Niyazi, historical novel, novel, Çanakkale, Yemen, the Balkans.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri