ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmenler Açısından Hukuksal Farkındalığın Psikolojik Tacize Etkileri
(The Effects of Legal Awareness against Mobbing from the Point of Teachers )

Yazar : Furkan Fahri Altıntaş   - Abdullah Karakaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : S2
Sayfa : 177-201


Özet
Bu çalışmada, psikolojik taciz kavramı, kamu kurumlarında psikolojik tacizin oluşma koşulları, öğretmenlerin işyerinde psikolojik tacizle karşılaşmaları durumunda bununla nasıl mücadele edecekleri veya hangi hukuki yollara başvurabilecekleri, hangi hukuki yolların farkında oldukları ve bu farkındalıkların psikolojik yıldırmanın (mobbing) etkisinin azaltılmasındaki rolü incelenmiştir. Ayrıca hukuki farkındalıklar veya psikolojik tacize karşı hukuki başvuru yöntemleri aralarında anlamlı bir fark olup olmadığı, meslek süreleri dikkate alındığında öğretmenler arasında psikolojik yıldırma etkisinin azaltılması açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kastamonu ili Araç ilçesi orta öğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Anket tekniği kullanılarak yapılan çalışmadan nicel sonuçlar elde edilmiş ve sosyal bilimler için kullanılan istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin psikolojik tacize karşı başvurulan hukuki yöntemlerin farkında oldukları, kullanılan bu yöntemlerin bazılarının psikolojik tacizin azalması açısından kendileri için anlamlı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik taciz (mobbing, psikolojik yıldırma), hukuksal farkındalık, öğretmenler.

Abstract
In this study, the psychological harassment (mobbing) concept, the conditions of psychological harassment in public organizations, in the case of harrassment how teachers cope with that, what kind of legal actions they can take or what kind of legal actions they are aware of, and the role of awareness in order to reduce the effect of mobbing are examined. Besides whether there is a significant difference between legal awareness or legal actions against mobbing,and also if there are differences in the reduction of the effect of mobbing according to their years of seniority. The sample of the research consists of the secondary school teachers in Araç, a city of Kastamonu province. The quantitative data were obtained by a structured questionnaire and data were analyzed using statistical methods for social sciences. Findings show that teachers are aware of the legal actions against mobbing, some legal actions they take are useful in order to reduce the harrassment.

Keywords
Psychological harrassment (mobbing, psychological terrorization), legal awareness, teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri