ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Erişilebilir Turizm Açısından Safranbolu Turizm Destinasyonunun Uygunluğunun Değerlendirilmesi
(Evaluation of Safranbolu Tourism Destination in the context of Accessible Tourism )

Yazar : Oğuz Diker   - Adnan Çetinkaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : S2
Sayfa : 111-125


Özet
Günümüzde engelli bireylerin sosyal hayata etkin bir şekilde katılmaları yönünde yapılan çalışmaların sayısı artmaktadır. Günümüzde sosyal bir faaliyet olan turizm hareketlerine engelli bireylerin de diğer bireyler gibi sorunsuz katılmaları yönünde yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. Böylece turizmde erişilebilirlik kavramı gündeme gelmiştir. Erişilebilir turizm; temel insan olma hakkı sebebiyle engelleri olsa dahi bütün insanların, hareket etme, görme, işitme gibi imkânlarının tesis ve temini ile seyahat hareketlerine katılmalarını sağlayan turizm çeşididir. Erişilebilir turizm faaliyetlerinin düzenlenebilmesi için birçok uluslararası kuruluş tarafından farklı yaklaşımlar ile düzenlenmesi zorunlu alt yapı şartları geliştirilmiştir. Literatürde en bilineni Birleşmiş Milletler Uluslararası Turizm Örgütü (WTO) tarafından ortaya konulan şartlardır. Özellikle Avrupa’da yapılan çalışmalarda 7 şehir erişilebilir şehir olarak tanımlanmıştır. Ülkemiz turizm destinasyonları söz konusu şartlar açısından incelendiğinde bu şartlara kısmi uyumlu olduğu görülmektedir. Diğer yandan kimi destinasyonların erişilebilir turizm altyapısı açısından yetersiz olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışma kapsamında popüler bir kültür turizmi destinasyonu olan Safranbolu erişilebilir turizm olanakları açısından değerlendirilmiş, uygun şartların sağlanması ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Engellilik, Erişilebilirlik, Erişilebilir Turizm, Safranbolu

Abstract
Today, the number of research on the effective integration of disable people to the social life has been increasing rapidly. Nowadays, the research on the attendance of disabled people to tourism movements come into prominence. Therefore, the term ‘accessible tourism’ become more important. Accessible tourism is a type of tourism which allows people to participate in tourism activities even if they have disabilities. There are many substructure criterias determined by different international organizations in order to provide accessible tourism activities The most well-known substructure criterias are provided by the UNWTO. In particular, under these substructure criterias, 7 European city have been determined as accessible cities. Turkish tourism destinations are somewhat compatible with these criterias. Besides some destinations have lack of substructure in terms of accessible tourism. In this paper, Safranbolu as a cultural tourism destination has been evaluated in terms of its accessible tourism potentials and some suggestions have been made for meeting the substructure criterias of accessible tourism.

Keywords
Disability, Accessibility, Accessible Tourism, Safranbolu

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri