ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Darwinizm
(Social Darwinism )

Yazar : İsmail Dursunoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-1
Sayfa : 210-221


Özet
19. yy ın ortalarında Charles Darwin’in kaleme aldığı the Origin of Species adlı çalışma, bilim dünyasında yeni bir çığır açmıştır. Darwin, doğa gözlemleri sonucunda biyolojik evrim sonucuna ulaşmış bunu da doğal ayıklanma yoluyla açıklamıştır. Bu teori, daha önce Thomas Robert Malthus tarafından ortaya konulan “Nüfus Teorisi” ve Herbert Spencer’ın “en güçlü olanın ayakta kalması” düşüncesi ile ilişkilendirilmiştir. Sosyal Darwinizm, Darwin’in evrim teorisinin genişletilerek sosyal alana uygulanmasıdır. Bu kavram, bireysel organizmalar arasındaki rekabette çevreye en uygun olanın varlığını devam ettirmesi gibi bireyler, toplumlar ve uluslar arası rekabette de varoluş mücadelesini kazananın hayatta kaldığı sosyal bir evrim sürecini ifade eder. Sosyal Darwinizm, yaşamak için mücadele düşüncesinin toplumsal hayata yansıtılmasıdır. Bu teori, ekonomik alanda laissez-faire anlayışı için; toplumsal ve siyasi alanda ise ırkçı ve emperyalist düşüncelere dayanak oluşturmak için kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, bir dönem Avrupa’ya hakim olan ve o dönemde Osmanlı aydınları üzerinde de etkili olan Sosyal Darwinizm’i “teorik” açıdan ele almak ve siyaset bilimi literatüründe kavrama bilinirlik kazandırmaktır.

Anahtar Kelimeler
Darwinizm, Sosyal Darwinizm, Evrim, Herbert Spencer.

Abstract
In the middle of the 19th Century, published by Charles Darwin's Origin of the Species, the study has opened a new era in the world of science. Darwin, nature observations have been concluded as a result of biological evolution it has also been explained by natural selection process. This theory, put forward earlier by Thomas Robert Malthus "Population Theory" and Herbert Spencer's "survival of the fittest" has been associated with the idea. Social Darwinism is the application of Darwin's theory of evolution to the social sphere expanded. This concept of competition between individual organisms in the environment most appropriate individuals as being the resume of the society and in the international competition refers to the process of social evolution that survive to win the struggle for existence. Social Darwinism, the idea is to reflect the social life fighting to live. This theory, laissez-faire approach to the economic sphere; In the social and political spheres are used to form the basis of racist and imperialist ideas. The purpose of this study, a period that has dominated Europe and at that time the idea of Social Darwinism also effective on Ottoman intellectuals "theoretical" to approach the comprehension of literature and political science to gain recognition.

Keywords
Darwinism, Social Darwinism, Evolution, Herbert Spencer.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri