ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Samsun/Bafra Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Rekreasyon Alanlarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Recreational Areas of Samsun/Bafra City Center and its Vicinity )

Yazar : Ercan Gökyer   - Melih Öztürk - Kemal Demir - Uğur Güler  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : S2
Sayfa : 126-141


Özet
Günlük hayatın yoğun temposu ve sosyo-ekonomik koşulların zorlukları insanların rekreasyon ihtiyacını arttırmaktadır. Bu sebeple, rekreasyon faaliyetleri, kişileri rahatlatması, üzerlerindeki baskıyı azaltması ve yenilenmeyi sağlaması açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla, rekreasyon alanlarının planlanması yapılırken, sürdürülebilir kullanım ve koruma esas alınmalıdır. Bu çalışmada, Samsun İli Bafra İlçesi şehir merkezi ve yakın çevresinde yer alan rekreasyon alanları, yeterlilik, koruma-kullanım dengesi açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca araştırma alanında gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılarak, rekreasyon alanları hakkında bilgi edinilmiştir. Bu yöntem kullanılarak, 100 örneklem üzerinden elde edilen veriler parametrik olmayan yüzde frekans testi ile analiz edilmiştir. Sonuç ve öneriler kısmında incelenen rekreasyon alanları için genel değerlendirme yapılarak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Rekreasyon alanları, Yeşil alanlar, sürdürülebilir planlama, koruma-kullanım dengesi, Bafra (Samsun).

Abstract
Hectic pace of daily life and the challenges of socio-economic conditions have increased the recreational needs of people. Therefore, recreational activities are significant for relaxation, decompression and regeneration of people. Consequently, during the planning of the recreational areas, sustainable usage and conservation should be considered. In this study, the recreational areas in Bafra, a city of Samsun Province, and in its vicinity were evaluated in terms of efficiency and usage-conservation balance. Furthermore, information about recreational areas gathered using observation of the authors and semi-structured interviews. Eventually, data based on the sample of 100 people were analyzed using non-parametric percentage frequency test. In conclusion part suggestions about the recreational areas were presented.

Keywords
Recreational areas, green spaces, sustainable planning, protection-usage balance, Bafra (Samsun).

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri