ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İdari Görevlerin Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Etkileri
(The Effects of Administrative Duties to the Career Development of Academic Staff )

Yazar : Engin Yurdasever  - Abdullah Karakaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 485-503


Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde çeşitli yönetim kademelerinde görev alan akademisyenlerin, söz konusu yönetsel görevleri sebebiyle mesleki gelişimlerinin nasıl etkilendiğini araştırmaktır. Araştırma, bir devlet üniversitesinin idari kademelerinde yer alan akademisyenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anket yöntemiyle elde edilen veriler T Testi, Anova ve Tukey Testi ile değerlendirmeye alınmıştır. Sonuçlar, akademisyenlerin üstlendiği idari görevlerin mesleki gelişimleri üzerinde genel olarak olumlu etkiler yarattığını göstermektedir. Akademisyenler bu görevleri bir mesleki yeterlilik göstergesi olarak görmektedir. Ancak üst yönetim kademelerindeki akademisyenler ders ve bilimsel etkinliklere katılım konusunda zaman zaman sorun yaşamaktadır. Alt kademe yöneticileri ise üniversitedeki gelişmelerden uzak kalmaktan ve bu görevlerin mesleki gelişimlerine yeteri kadar olumlu etki yapmamasından yakınmaktadır. Buna göre üst yönetimde yetki devrine gidilmesi akademisyen yöneticilerin mevcut sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Akademisyen, İdari Görev, Mesleki Gelişim

Abstract
The purpose of this study, academics involved in various management positions at universities, research question is how that affected their professional development because of administrative tasks. Research was carried out on the academics involved in the administrative stage of a state university. The data obtained by the survey method was evaluated by T test, Anova and Tukey test. The results generally indicate a positive impact on the professional development of administrative tasks undertaken by academics. Academics see this task as a professional competence indicator. But academics in senior management positions, are facing problems when it comes to participation in courses and scientific activities. Lower level managers is complaining to stay away from the development of the university and not to make a positive impact on the professional development of these tasks enough. Accordingly, to avoid the transfer of authority from top management executives academics will contribute to the elimination of existing problems.

Keywords
Academician, Administrative Task, Career Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri