ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma
(A Survey on University Students' Perceptions on Teaching Quality )

Yazar : İlknur Kılıç  - Abdullah Karakaya - Mehmet Uçar  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : S2
Sayfa : 40-55


Özet
Üniversite öğrencilerinin öğretim kalitesi algılarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin öğretim kalitesi algısı Misyon, Öğretim Koşulları, Programları ve Öğretim Elemanları boyutlarında incelenmiştir. Araştırma kapsamında anket yöntemi ile elde edilen veriler, T testi, Anova, Tukey ve Korelasyon test istatistikleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla öğretim programları ve öğretim elemanları değişkenlerini daha kaliteli bulduklarını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin ikamet durumlarına göre Misyon ve Öğretim Koşulları değişkenleri ortalamaları farklılık göstermekte, ailesi ile ikamet eden öğrenciler ile yurt ve öğrenci evinde ikamet eden öğrenciler arasında farklılık bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Üniversite, Kalite, Kalite Algısı, Yükseköğretimde Kalite

Abstract
This sudy which aims to determine the perceptions of students on the quality of teaching conducted at Vocational School of Çankırı Karatekin University. The perceptions of students were examined in the context of mission, teaching conditions, course programmes, and teaching staff. The data obtained from the survey analyzed using t test, Anova, Tukey and Correlation tests. Results show that female students believe that the quality of teaching conditions and teaching staff are high when compared to male students. Besides there is a difference between the perceptions of the students who live with his family and students who stay at dormitory or a student house on mission and teaching conditions.

Keywords
Quality, Quality Perception, Quality at Higher Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri