ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bireysel Kredi Türlerine Göre Kredi Verme Kararını Etkileyen Faktörlerin Ağırlıklarının Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesine Göre Belirlenmesi
(By Type of Retail Loans Determining the Weight of Credit Factors Affecting the Decision of Crediting in Accordance with Fuzzy Analytic Hierarchy Process )

Yazar : Selçuk Alp   - Mustafa Sedefoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-1
Sayfa : 40-55


Özet
Türk bankacılık sektöründe artan rekabet nedeniyle, bankalar son dönemlerde bireysel kredilere olan ilgilerini oldukça arttırmış bulunmaktadır. Bu çalışmada; bankaların bireysel kredi tahsis birimlerinin, bireysel kredilerde ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi tahsisi yaparken, onay kararı verirken hangi kriterlere daha fazla önem verdikleri Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesine göre ortaya konulmuştur. Analiz için ana kriterler olarak tüketicinin kişisel özellikleri, mali durumu, iş durumu ve teminat durumu ele alınmıştır. Ayrıca her bir kriter için alt kriterler belirlenmiş ve analizlerde ana ve alt kriterler birlikte dikkate alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bireysel Krediler, Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi.

Abstract
Recently banks considerably increased their interest to retail loans because of the increasing competition in Turkish banking sector. In this study; it has been demonstrated in accordance with Fuzzy Analytic Hierarchy Process that what criteria, retail loans allocation unitsof banks give more importance to during when allocating and deciding consumer loans, housing loans and car loans. For the analysis, consumers' personal characteristics, financial situation, job status and the guarantee situation are discussed as main criterias. In addition to this, for each criteria some sub criterias are determined and those main and sub criterias are all together taken into consideration.

Keywords
Retail Loans, Multi-Criteria Decision Making, Fuzzy Analytic Hierarchy Process.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.



Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri