ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler
(Organizational Culture and Public Relations )

Yazar : Murat Sezgin   - Beyza Bulut  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 3-2
Sayfa : 182-194


Özet
Örgüt kültürü, bir örgütün temel değerlerini çalışanlara ileten sembol ve mitolojiler bütünüdür. Örgütlere ait kültürler, zaman içinde gelişerek örgüt çalışanlarının, ortamın fırsat ve tehditleriyle etkileşim kurması üzerinde etkili olmaktadır. Örgütteki kişiler ve kararlar üzerinde önemli değerler sistemi oluşturan örgüt kültürü, halkla ilişkiler üzerinde de etkili olmaktadır. Halkla ilişkiler, işletmelerde iç ve dış çevreler arasında karşılıklı iletişimi sağlayan bir yönetim fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda halkla ilişkiler faaliyetlerinin bilinçli ve sistemli bir şekilde sunulması örgüt kültürü açısında büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için, örgütlerinde sahip oldukları örgüt kültürünü farkında olması gerekmektedir. Bu çalışma örgüt kültürünü oluşturan unsurları ve oluşan kültürün halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Halkla İlişkiler, Örgüt Kültürü, Halkla İlişkiler İletişimi

Abstract
The organizational culture of is the total sum of the symbols and myths conveying the basic values to the employees. The cultures that belong to organizations develop in time and exert an effect on the workers of the organization in establishing interactions through the opportunities and threats of the environment. The organizational culture which forms an important system of values on the individuals and decisions also plays a role on public relations. Therefore, the individuals should be aware of the organizational culture they have in their organizations in order to maintain the activities of public relations effectively. The public relations is confronting to us as a management function providing the mutual contact between the internal and external environment at the companys. In this connection, submitting the actions of public relations consciously and orderly looms large in the sense of the organizational culture. This study aims to explore the components of organizational culture and how this culture affects public relations activites.

Keywords
Organizational Culture, Public Relations, Contact of Public Relations

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri