ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Intellectual Structure of Media Literacy Field
(Medya Okuryazarlığı Alanının Kavramsal Yapısının Belirlenmesi )

Yazar : Hüseyin Özçınar   - Tuğba H. Öztürk  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-1
Sayfa : 162-179


Özet
Medya okuryazarlığı, kökleri sosyoloji, psikoloji, eğitim, politika kuramları, iletişim, sanat ve estetik gibi farklı alanlara dayanan zengin ve disiplinlerarası bir bilim alanıdır. Medya okuryazarlığı alanının yapısını ve yönelimlerini belirlemek amacıyla alanyazını nitel yöntemlerle inceleyen bazı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, alanın yapısını nicel yöntemlerle belirlemeye çalışan herhangi bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, disiplinler arası bir alan olan medya okuryazarlığı alanının entellektüel yapısının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, alandaki araştırmacıların alana ilişkin ortak algılarını ortaya koymak için yazar ortak-atıf analizi yöntemi kullanılmıştır. Ortak atıf analizi nitel yöntemlerden farklı olarak herhangi bir araştırmacının algısını değil alanda çalışan araştırmacıların ortak algılarını yansıtır. Dolayısıyla, ortak atıf analizi bilimsel alanların yapısını ve yönelimlerini nesnel bir biçimde ortaya koymak için farklı alanlardaki araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışmada ISI Web of Knowledge veritabanından elde edilen veriler ortak atıf analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları göstermektedir ki, medya okuryazarlığı alanı Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Sosyal Psikoloji, Yeme Bozuklukları, Tütün Kullanımı, Yeni Okuryazarlıklar, Ulusal ve Uluslararası Gündemler ve Dijital Vatandaşlık ve Demokratik Katılım alt alanlarından oluşmaktadır. Araştırma bulgularının, alandaki araştırmacı ve eğitimcilere alanın yapısına ilişkin bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Medya Okuryazarlığı, Ortak Atıf Analizi, Bilimsel Alanların Haritalanması

Abstract
Media Literacy is a rich and interdisciplinary field which has roots in many different fields and scholarly perspectives such as sociology, psychology, education, political theory, communication, art, and aesthetics. There are some qualitative studies which review the media literacy literature to identify the structure and trends in the field. However, to the best of our knowledge, there are no quantitative studies which have attempted to map the field. Therefore, aim of this study is to identify the intellectual structure of the field. For this purpose, document co-citation analysis method was used aiming to reveal the shared perceptions of the authors. Apart from the qualitative methods, co-citation analysis attempts to reveal not only the perception of a particular author, but also the shared perceptions of the authors who work in that field. Therefore, regarded as an objective method enabling researchers to surface status and trends in the scientific fields, co-citation analysis is commonly used in scientific fields to examine their intellectual structure and ecology. In the present study, by adopting co-citation method, source documents were obtained from the ISI Web of Knowledge database. Results showed that the field of media literacy is fostered by seven subfields as Critical Media Literacy Education, Social Psychology, Eating Disorders, Tobacco Use, New Literacies, National and International Agendas and, Digital Citizenship and Democratic Participation. Findings of the study could be used by the researchers and educators of the field in a way of building a collective understanding of the field.

Keywords
Media Literacy; Co-citation analysis, Mapping scientific fields

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri