ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını Ziyaretçilerinin Profesyonel Turist Rehberlerinden Memnuniyetleri
(Visitors Satisfaction From Tour Guides in Çanakkale Battles Gallipoli Historical Area )

Yazar : Özge Tolga  - Lütfi Atay  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 572-591


Özet
Profesyonel turist rehberliği mesleği destinasyon için büyük önem taşımaktadır. Destinasyonu ziyaret eden yerli ya da yabancı ziyaretçilerin destinasyonu daha iyi tanımaları rehberler sayesinde gerçekleşmektedir. Ziyaretçilerin katıldıkları turlardan memnuniyetlerinde rehberler önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı ziyaret eden ziyaretçilerin profesyonel turist rehberlerinden memnuniyetlerinin ölçülmesidir. Çalışmanın örneklemini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı ziyaret eden yerli ziyaretçiler oluşturmaktadır. Avrupa Müşteri Memnuniyeti Modeli kullanılarak anket yoluyla veriler toplanmıştır. Veriler yapısal eşitlik modellemesi programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; rehberin imajı, rehberden algılanan değer ve rehberin hizmet kalitesinin rehberden memnuniyeti olumlu yönde etkilediği, memnuniyetsizlik sonucu oluşan şikâyetin ise rehbere sadakati etkilemediği sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turist Rehberi, Ziyaretçi Memnuniyeti, Gelibolu Tarihi Alanı.

Abstract
Professional tour guidance is very important for a tourism destination. Domectic and foreign visitors who visit the destination learn about destination much better though the guide. Visitor satisfaction at the end of the tour is highly significant. Tour guides contribute to visitor satisfaction. The main purpose of this study is to measure visitor satisfaction with performance of tour guides in Çanakkale Battles Gallipoli Historical Area. The sample is consisted of the visitors who visited Çanakkale Battles Gallipoli Historical Area. Data were gathered using European Customer Satisfaction Model. It was concluded from the study that image of the guide, perceived value of the guide and service quality of the guide have positive effect on visitor satisfaction but complaints from guide doesn’t effect the loyalty to the guide.

Keywords
Key Words: Tour Guide, Visitor Satisfaction, Gallipoli Historical Area.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri