ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Toplam Kalite Yönetimine Askeri Bakış Açısı: Toplam Kalite Liderliği
(Military Perspective towards Total Quality Management: Total Quality Leadership )

Yazar : Selçuk Korucuk  - Hamit Erdal  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 465-484


Özet
Toplam Kalite Yönetimi (TKY)’nin en önemli getirilerinden biri Toplam Kalite Liderliği (TKL)’dir. Bu konuda son 30 yıldır ciddi çalışmalar yapılmış ve pratikler geliştirilmiştir. Özellikle ABD Deniz Kuvvetleri’nde üretim yapan ve hizmet sağlayan muharebe destek ve muharebe hizmet destek birlikleri lider personelinin eğitimlerinin nüvesini TKL oluşturmaktadır (Ward, 1992). Bu çalışma da TKL kavramı açıklayıcı bir metodolojiyle ele alınarak literatürde daha önce yapılan araştırmalar ve bulguları paylaşılmıştır. Daha sonra TKL’nin özellikleri, temel konseptleri ve dört ön şartı askeri bir bakış açısıyla incelenmiştir. Son bölümde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) özelinde TKL incelenerek katkı sağlayabileceği yönler ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda TKL anlayış ve uygulamalarının TSK’da özellikle eğitim birliklerinde, üretim yapan ve hizmet sağlayan birimlerde; yönetim, tam katılım, ekip ruhu, işbirliği ve koordinasyon, maliyetlerin azaltımı, ürün ve hizmet kalitesinin korunarak yükseltilmesi, kazaların önlenmesi gibi önemli katkılar sağlayabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Liderlik, Askeri Liderlik, Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Liderliği.

Abstract
One of the most important contribution of Total Quality Management (TQM) is Total Quality Leadership (TQL). In this regard serious efforts have been made and practices been developed in the last 30 years. Especially in The U.S. Navy, TQL is the core of leader trainning of Battle Supporting and Battle Supporting & Service units, engaged in manufacturing and providing services. In this study, the concept of TKL is examined in a descriptive research methodology and findings of earlier studies in the literature are shared. Then, the characteristics, basic concepts and the four pre-conditions of TQL are examined/ interpreted from the military perspective. Finally, TQL is examined according to the specific sides of Turkish Armed Forces and contributional aspects are stated.

Keywords
Leadership, Military Lidership, Total Quality Management, Total Quality Leadership.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri