ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uşak’taki Tarihi Evlerde Çıkmalar
(Overhangs in Traditional Houses of Uşak )

Yazar : Elif Gürsoy    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 349-361


Özet
Geçmişten günümüze kent kimliğinin şekillenmesinde mimari yapılar önemli yer tutmuştur ve mimarlık tarihi içerisinde konutlar, tasarımı ve malzemesi ile bulunduğu coğrafyayı en iyi şekilde yansıtan önemli sivil mimarlık ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk evinin önemli bir öğesi olan çıkmalar, Uşak evlerinin büyük çoğunluğunda kullanılan bir unsur olarak görülmektedir. Genel olarak sade ve gösterişten uzak cephe düzenlemesi ile oluşturulmuş bölge konutlarında zemin kat üzerinde yer alan yaşama katının sokak ile olan ilişkisini sağlayacak şekilde düzenlenmiş çıkmalar, yapıdan yapıya farklılık göstererek çeşitlilik oluşturmaktadır. Tek çıkmalı, çift çıkmalı, kat çıkmalı olarak karşılaşılan örneklerin yanı sıra çıkma kullanılmayan veya tek katlı düzenlemelerinin de bulunduğu bölgede, 112 adet konut inceleme kapsamına alınmıştır. Çıkmaların genel olarak giriş cephesinde yoğunlaştığının tespit edildiği çalışmada kat çıkmalı örnekler sayıca daha fazladır. Dar sokak düzenlemesine rağmen gönyeli çıkmalı evlerin de sevilerek tercih edildiği tespit edilmiştir. Çalışma dahilinde, Uşak İli Merkez İlçede Aybey Mahallesi, Bozkurt Mahallesi, Işık Mahallesi, İslice Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Kemalöz Mahallesi, Küme Mahallesi, Özdemir Mahallesi ve Ünalan Mahallesi’nde inceleme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Konut Mimarisi, Geleneksel Konutlar, Cephe Düzenlemeleri, Çıkma, Uşak.

Abstract
Architectural structures are important in shaping the city from past to present. So residential architecture appears to be importance with design and material of the reflecting region in civil architectural products in architectural history. Overhangs bow windows, which are an important element of old Turkish houses, are utilized in most of the Uşak’s old houses. Overhangs, which are constructed through plain and modest facade planning in the houses of the region to provide a relationship between the street and the living floor that is situated above the ground floor, are diverse and differ among buildings. In the region, where plans without overhangs or plans with single floors are also encountered in addition to examples with a single, double, or floor overhangs; 112 houses were included in the scope of the research. In the study, it was determined that overhangs were generally concentrated on the front facade, and the examples of floor overhangs were higher in number. It was observed that despite the narrow street planning, houses with angular overhangs were also fondly preferred. In this study analysis was performed in Aybey District, Bozkurt District, Işık District, İslice District, Karaağaç District, Kemalöz District, Küme District, Özdemir District ve Ünalan District in Central District of Usak Province.

Keywords
Domestic Architecture, Traditional Houses, Facade Arrangements, Overhang, Uşak.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri