ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi
(Analysis of the Memory Improvement of the Children Two Years After They Were Applied Memory Training at the Age of Six )

Yazar : Arzu Özyürek    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 3-1
Sayfa : 17-26


Özet
Bu çalışmada; okul öncesi eğitim kurumuna devam eden, altı yaşındaki çocuklara uygulanan bellek eğitim programının, uygulamadan iki yıl sonra çocukların bellek gelişimine katkısı incelenmiştir. Çalışma grubu, 20 deney 20 kontrol olmak üzere 40 çocuktan oluşmuştur. Ölçme aracı olarak, Cohen (1997) tarafından geliştirilen Çocuklarda Bellek Süreçlerini Değerlendirme Ölçeği (Children’s Memory Scale) kullanılmıştır. Çocukların altı ve sekiz yaşında öğrenme, ertelenmiş tanıma, görsel ve sözel kısa süreli ve uzun süreli bellek, genel bellek indeks puanları karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde, Mann Whitney-U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; deney grubu ertelenmiş tanıma, görsel ve sözel kısa süreli ve uzun süreli bellek, genel bellek indeksleri izleme testi puanlarının, kontrol grubunun aynı puanından yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi; bellek gelişimi; bellek eğitimi.

Abstract
In the current study, the children at the age of six who are attending preschool education institution where applied memory training program. Two years later, the impact of this program was analyzed on children’s memory improvement The sampling group has been taken 40 children (example n:20, control n:20). In the study, Children’s Memory Scale (CMS), developed by Morris Cohen (1997) was used. Six age years and eigth age years children’s points of learning, delayed recognition, visual and verbal short and long terms memories and general memory index have been compared. Mann Whitney-U Test and Wilcoxon Signed Rank Test were used in the analysis of the data. As a conclusion; it was found that example group’s delayed recognition, visual and verbal short and long terms memories and general memory indexes points were higher than control group’s CMS points.

Keywords
Preschool; memory development; memory training

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri