ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Jeoturizm Kapsamında Safranbolu’da Coğrafi Kaynakların Değerlendirilmesi ve Safranbolu Jeoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi
(Conformity Evaluation of Geographical Resources in Safranbolu and Determination of Safranbolu Tourism Destination’s Geotourism Potential )

Yazar : Oğuz Diker  - Taşkın Deniz - Adnan Çetinkaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 334-348


Özet
Jeolojik çeşitlilik bir coğrafi alanın doğal yapısı, kimliği ve kültürü hakkında bilgi veren temel unsurlardandır. Jeolojik kaynakların bulunduğu alanlar ziyaretçiler için doğal açık hava müzesi formundadır. Son yıllarda turizm talebi içerisindeki payı artan jeoturizm, jeolojik kaynaklara sahip alanlara yönelik seyahatleri içeren bir turizm tipidir. Bu çalışmanın temel amacı da, jeoturizm kavramının ortaya konulması ile jeolojik çeşitliliğe sahip Safranbolu destinasyonunun coğrafi kaynaklarının jeoturizm açısından değerlendirilmesi ve potansiyelinin belirlenmesidir. Bu bağlamda Safranbolu’da jeoturizm faaliyetleri için uygun dört kanyon, bir nehir vadisi, karstik şekillere sahip bir mağara, dağlık saha ve kayalıklardan teşekkül yer şekilleri tespit edilmiştir. Diğer yandan yapılan SWOT analizleri neticesinde Safranbolu sahasının hâlihazırda turizm altyapısının bulunması, bilinir olması, coğrafi konumunun merkezi olması, zengin kültürel mirasa ev sahipliği yapması gibi birçok güçlü yönünün yanında jeoturizm arzının bölge için yeni olması, rekabetin bulunmaması, bitki örtüsü bakımından sahip olduğu zenginlik gibi fırsatlara ev sahipliği yaptığı belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre Safranbolu arazisinin birçok açıdan jeoturizme uygun olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Jeolojik Çeşitlilik, Jeolojik Kaynaklar, Safranbolu, Jeoturizm

Abstract
Geological diversity is one of the main factors that inform about a geographical area’s natural structure, identity and culture. Geological provinces are in the form of natural open air museum for visitors. Geotourism as a tourism type, based on travels to geological areas had been increased its market share in recent years. The main purpose of this work is evaluation of geographical resources of Safranbolu destination about jeotourism potential which have geological diversity. In this context, within the scope of this research there are four canyons, one cave with karst landforms, one river valley, mountainous terrain and rupicolous landforms are determined which are eligible for geotuourism activities. On the other hand, according to SWOT analysis’ results, strengths such as current tourism infrastructure, identifiability, geographical location, cultural wealth, opportunities such as lack of competition in goetourism market, plant diversity are determined for Safranbolu. According to results, Safranbolu destination is determined eligible for geotourism activities.

Keywords
Geological Diversity, Geological Resources, Safranbolu, Geotourism

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri