ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm
(Geomorphological Features of the Southeast of Van Lake and Ecotourism )

Yazar : Faruk Alaeddinoğlu  - Nurcan Avşin - Erkan Yılmaz  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 291-310


Özet
Van Gölü’nün güneydoğu kesimindeki doğal değerleri konu alan bu çalışmanın amacı, bu alandaki jeomorfolojik oluşumların ekoturizm bakımından kullanım potansiyelini ortaya koymaktır. Bu amaçla, bölgedeki mevcut jeomorfolojik birimler haritalanmış, bu birimlerin jeolojik ve tektonik yapı ile ilişkisi kurulmuş, turizm potansiyeli değerlendirilmiştir. Van’ın Gürpınar, Bahçesaray ve Çatak ilçe sınırları içerisinde yer alan bölgede, flüvyal, karst, buzul, kıyı jeomorfolojisinin en güzel örneklerini görmek mümkündür. Bu bakımdan araştırma alanı, gerek bilimsel-teknik incelemeler, gerek rekreatif faaliyetler ve gerekse doğa sporları için önemli bir potansiyele sahiptir. Yüksek dağlık kesimlerin faylanmış dik yamaçlarla kıyı alanlarına bağlandığı araştırma alanı, aynı zamanda Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Kilisesi ile de kültür ve inanç turizmine konu olmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Van Gölü, jeomorfolojik özellikler, doğal kaynaklar, ekoturizm

Abstract
The aim of this study which probes the natural assets in souhteast of the Van Lake, presents the potential of the geomorphological formations in the region in terms of ecotourism. For this purpose, the region’s geomorphological formations were mapped, formations were linked to the gelogical and tectonic features and tourism potantial was evaluated. It is possible to see the most beautiful examples of fluvial, karstic, glacial and coastal geomorphology within Gürpınar, Bahçesaray and Çatak region. Therefore the study area has an important potential both for scientific-technical research, for recreative activities and for nature sports. The study area which lies from high mountains to the coastal zones is also an important cultural and religious tourism area where Akdamar Island and the Church located on it.

Keywords
Van Lake, geomorphological features, natural assets, ecotourism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri