ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Sağlanması Açısından Türkiye’de Turizm Eğitiminin Analizi
(The Analysis of Turkey’s Tourism Education Regarding Service Quality Throughout the Tourism Sector )

Yazar : Hacı Mehmet Yıldırım  - Buse Çeti - Sedef Özcan - Oğuzhan Dülgaroğlu - Fatma Özer  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 446-455


Özet
Günümüzde ülke ekonomileri için önemli bir gelir kaynağı olan turizm faaliyetlerinin ana unsuru insan gücüdür. Bunun temel nedeni turizm ürünlerinin hizmet kaynaklı olmasıdır. Hizmete dayanan ürünler, özellikleri gereği; depolanamaz, üretildiği yerde tüketilir ve üretimi ile tüketimi eş güdümlüdür. Bu nedenle hizmetin kaliteli şekilde sunulması önemlidir. Literatürdeki araştırmalar, eğitim düzeyinin hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini göstermektedir. Bu anlamda araştırmada Türkiye’de lisans düzeyinde verilen turizm eğitiminin içerik açısından analizini yapmak ve değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın türü nitel olup verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre lisans düzeyinde turizm eğitiminin en çok Turizm Fakültelerinde Turizm İşletmeciliği bölümü adı altında verildiği bulunmuştur. Ayrıca tüm dersler içinde mesleğe yönelik derslerin ağırlıkta olduğu görülmüştür. Bu anlamda sektöre orta ve üst düzey yönetici sağlanmasının ve öğrencilerin sektörle ilgili bilgi düzeyleri yüksek bir şekilde mezun olmalarının önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hizmet Kalitesi, Mesleki Eğitim, Turizm Eğitimi.

Abstract
Nowadays, tourism activities generate a significant source of revenue for many countries’ economies in which labor is the main component. The main reason for this is that tourism services are labor-intensive. The goods based on service regarding their attributes; can not be stored and should be used at the production area due to the lag between time of production and consumption. Thus it is important to provide the highest quality. Many studies show that the level of education directly affects the level of service quality. This research aims to assess and analyze the content of bachelor degree tourism education in Turkey by evaluating through the qualitative method of content analysis. The findings obtained from this study suggest most bachelor level Tourism programs (as specified by the Tourism Faculty at the department of Tourism Management and Research) showed that there was a high quantity of lessons emphasizing tourism as a profession. In this regard, it is imperative that graduates in addition to middle and senior level managers in the sector have a strong foundation of knowledge about the sector.

Keywords
Service Quality, Vocational Education, Tourism Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri