ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uşak İli Banaz İlçesinde Konut Mutfağında Kullanılan Tezgâh Malzemelerine Yönelik Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma
(A Study on User Preferences Towards Lathe Materials Used in the Kitchen of Housing of Usak Province of Banaz District )

Yazar : Abdurrahman Karaman  - Ali Naci Tankut - Mehmet Nuri Yıldırım  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 405-421


Özet
Bu çalışmada, Uşak ili Banaz ilçesinin kentsel yerleşim alanını oluşturan farklı sosyo-ekonomik ve kültürel düzeylere sahip ailelerin (Alt/Orta/Üst/SED) mutfakları örnekleme tesadüfi yöntemiyle 196 adet seçilmiş olup, mutfak sabit donatı elemanlarından biri olan mutfak tezgâh malzeme çeşitlerinin tespitini yaparak bu çeşitliliğe bağlı olarak tercih sebepleri araştırılmıştır. Bu çalışmada veriler, yüz-yüze anket uygulama şeklinde elde edilmiştir. Sonuçlara göre; ailelerin mutfak tezgâh malzemesinin kullanım yaygınlığı bakımından incelendiğinde en çok granit, mermer ve mermerit, en az ise laminant kaplama, werzalit, diğer, seramik, kuvars esaslı taş ve akrilik esaslı taş malzemesini tercih ettikleri görülmektedir. Tezgâh malzemelerinden laminat kaplama, werzalit, mermer, kuvars esaslı taş, mermerit ve seramiğin ekonomik olması: werzalit ve kuvars esaslı taşın ekolojik (çevreyle ilgili) olması: kuvars esaslı taş, akrilik esaslı taş, seramik, mermer, granit ve mermeritin kimyasal maddelere karşı dayanıklı olması: kuvars esaslı taş, werzalit, akrilik esaslı taş, mermerit ve granitin mekaniksel (darbe, aşınma ve çizilmeye vb) etkilere karşı dayanıklı olması: akrilik esaslı taş, kuvars esaslı taş, werzalit, granit ve mermeritin fiziksel (su alma, rutubet, sıcaklığa vb) etkilere karşı dayanıklı olması nedeniyle tercih ettikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Mutfak Tezgâhı, Tezgâh Malzemesi, Tüketici.

Abstract
In this study, Uşak Banaz district of families with different socio-economic and cultural levels constitute the urban areas (lower / middle / upper / SED) cuisine is selected pieces 196 by the sampling random method, making the determination of the kitchen table kind of material, one of the kitchen fixed equipment elements connected to this diversity as to why the choice was investigated. In this study, the datas were obtained in the form of face-to-face survey. Families are examined in terms of prevalence of use of the kitchen counter top materials and according to the result, it seems that families prefer materials as marble mostly and the laminate coating, werzalite, acrylic, the quartz-based stone and ceramic materials. Least. These materials are seems to be prefered because marble, quartz-based stone, marble and wood and werzalite and quartz-based stone circle is related quartz-based stone, acrylic stone, ceramic, marble and is resistant to mermerit the substance: quartz based stones, werzalite, acrylic stone, cultured marble and granite mechanical (impact, abrasion and etc. scratch) is resistant to the effects of: acrylic stone, quartz based stones, werzalite, granite and marble and wood physical (water absorption, humidity, temperature, etc.) against impact resistant.

Keywords
Kitchen Counter, Counter Materials, Consumer.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri