ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tedarik Zinciri Yönetiminin Inovasyon Stratejilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Impact on Innovation Strategies of Supply Chain Management )

Yazar : Polat Can   - Aysel Erciş  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 3-2
Sayfa : 95-122


Özet
Günümüzde küresel rekabetin hızlanması, firmaları kendilerini yeniden yapılandırmak, pazardaki değişmelere ayak uydurmak, yüksek kalitede ve düşük maliyette birbirinden farklı yeni ürünleri sunmak zorunda bırakmıştır. Rekabet koşullarında yaşanan zorluk nedeniyle ürün yaşam sürelerinin kısalması tedarik zinciri yönetiminin önemi artmıştır. Bu öneminden dolayı işletmeler rakiplerinden önde olmak için tedarik zinciri yönetiminin inovasyon stratejilerine etkisini bilmek zorundadırlar. Bu çalışmada tedarik zinciri yönetiminin inovasyon stratejilerine olan etkisi incelenmiştir. Bunun için İstanbul Sanayi Odasının 2009 verilerine dayanarak oluşturduğu ilk 500 firmaya anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilere frekans dağılımı, ortalama ve standart sapma, yapısal eşitlik modelleme analizleri uygulanmıştır. Analizler sonucunda tedarik zinciri yönetiminin inovasyon stratejilerini etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Tedarik Zincirinde İşbirliği, Kalite Süreç Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İnovasyon Stratejileri

Abstract
Today, the acceleration of global competition, companies restructure themselves, to keep pace with changes in the market, the new products offer high quality and low cost have forced different. Because of the difficulty in the competitive environment, the shortening of product life-spans have increased the importance of supply chain management. This is due to the importance for businesses to be ahead of their competitors have to know the impact of supply chain management innovation strategies. This study examined the impact of supply chain management innovation strategies. This formed the basis of data for the first 500 companies in Istanbul Chamber of Industry survey was conducted in 2009. The data obtained from the frequency distribution, mean and standard deviation, structural equation modeling analyzes were performed. Affected the result of the analysis of supply chain management innovation strategies.

Keywords
Supply Chain Collaboration, Quality Process Management, Supply Chain Management, Innovation Strategi

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri