ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ürün Özelliklerinin Bireylerin Tutumları Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Product Features on Attitudes of Individuals )

Yazar : Mustafa Portakalcı    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-1
Sayfa : 189-202


Özet
Bireylerin tutumları üzerinde ürün özelliklerinin etkisinin belirlenmesi ve hangi özelliklerin ön planda olduğunu belirlemek amacıyla yapılmış olan bu araştırma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçelerinde olasılıklı olmayan örnekleme yöntemi ile belirlenen 18 yaş ve üzeri 480 kişi araştırma kapsamına dahil edilerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında yüzyüze görüşme yoluyla anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmada; ilçe, yaş, aylık gelir ve meslek değişkenlerine bağlı farklılıkların belirlenmesi için t-testi’ne (independent samples t test) ihtiyaç duyulmuştur. Katılımcıların eğitim durumları ile ilgili alt boyutların karşılaştırılmasında ise Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H Testi uygulanmıştır. Çalışmada ayrıca ilçe, yaş, aylık gelir ve meslek değişkenlerine bağlı farklılıkların belirlenmesi için Tek Yönlü Anova (one way ANOVA) yapılmış, farklılığın hangi gruplardan kaynakladığı ise Tukey testi ile belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ürün, Ambalaj, Moda, Logo

Abstract
This research was conducted to determine the effect of product characteristics and the most important features on the attitudes of individuals. Using a non-random sampling method, 480 respondents aged 18 and over living in the districts of Nicosia, Kyrenia, and Famagusta in the Turkish Republic of Northern Cyprus were selected and face to face questionnaires were conducted. In the study, T-test (independent samples t test) was used in order to determine the differences between variables of district, age, monthly income and occupation. Respondents were asked to compare the size of the training cases is related child with Mann-Whitney U Test and Kruskal-Wallis H Test were applied in order to determine the differences between educational status of respondents. In order to find out the differences between the district, age, monthly income, and occupation, one way Anova (one way ANOVA) was applied and to determine the different group Tukey test was used.

Keywords
Product, Packing, Fashion, Logo

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri