ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Personelinin İşyerinde Engelliye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
(Determination of University Staff’s Attitudes towards the Disabled in the Workplace. )

Yazar : Hande Şahin   - İştar Cengiz  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 473-481


Özet
Üniversite personelinin işyerinde engelliye yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmaya Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ve Hukuk Fakültesi’nde görev yapan 115 akademik ve idari personel katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Mamatoğlu, Dökmen ve Yıldırım (2015) tarafından geliştirilen “İş Yerinde Engelliye Yönelik Tutumlar Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Kruskal Wallis H, Mann Whitney U istatistik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; üniversite personelinin işyerinde engelli bireye yönelik tutumlarının cinsiyete, eğitim düzeyine ve görev türüne göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05).

Anahtar Kelimeler
Akademik Personel, Engelli Tutumu, İdari Personel, İşyeri, Üniversite

Abstract
This research which aimed the university staff's attitudes towards the disabled in the workplace was conducted with the participation of 115 academic and administrative staff members working at the Faculty of Law and Faculty of Health Science at Kırıkkale University. In the study, the “Attitude Scale for Disability in the Workplace " which is developed by Mamatoğlu, Dökmen ve Yıldırım (2015) was used as the data collection instruments. Descriptive statistics, the Kruskal-Wallis test and the Mann-Whitney U test were used in statistical analysis. The study results revealed significant differences in the the attitudes of the university staff towards the disabled individual with respect to gender, education level and duty type (p<0.05).

Keywords
Academic Staff, Disability Attitudes, Administrative Staff, Workplace, University.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri