ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Reklam Filmciliğinde Yapım Sonrası Aşamada Kurgu ve Ses/Müzik Tasarımı
(Editing and Sound/Music Design in Advertising Film Post-Production )

Yazar : Eda Er    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 512-528


Özet
Hem sinema, hem televizyon hem de dijital gösterim ortamlarının yaygınlaşması ile birlikte, reklam verenlerin farklı mecralar aracılığıyla hedef kitlelerine ulaşmasında reklam filmleri önemli bir role sahip olmuştur. Reklam filminin başarısı için yapımdaki her bir aşamanın dikkatli bir biçimde planlanması ve gerçekleştirilmesi gereklidir. Başarılı bir reklam filminin tasarlanması, reklam mesajı üzerine titizlikle çalışılan yapım öncesi (pre-production) süreçten, filmin çekimlerinin ve ses kayıtlarının yapıldığı yapım (production) aşamasına ve filmin bütün öğelerinin farklı katkılarla zenginleştirilerek bir araya getirildiği yapım sonrası (post-production) aşamaya dek uzanan bir süreç içinde gerçekleştirilmektedir. Reklam filmlerinin her aşamasında, yaratıcı personel reklam filminin mesajının etkili bir şekilde iletilmesine katkıda bulunmaktadır. Yaratıcı ve ikna edici bir mesaj tasarımıyla satışların attırılmasını sağlayacak etkili bir reklam filminin yapımında, gelişen dijital teknolojinin yeni teknik olanaklar sunması nedeniyle yapım sonrası sürecin önemi her zamankinden daha fazla artmıştır. Ancak Türkçe literatür içinde yapım ve reklamcılık boyutlarını içeren bir şekilde reklam filmciliğine özgül olarak yaklaşan çalışmalar konusunda bir boşluk bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada literatür taraması yapılarak yapım sonrası iki temel süreci oluşturan kurgu ve ses/müzik tasarımı aşamalarının reklam filmlerinin üretimindeki yeri, önemi ve işlevi endüstri içindeki uygulama boyutuyla incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Reklam filmciliği, yapım sonrası, kurgu/görsel tasarım, ses/müzik tasarımı

Abstract
Commercials have gained great importance to reach the target audience due to the rapid development and spread in the technology of cinema, television and digital media. A careful planning and realizing each stage in production is crucial for the success of the commercial. A successful commercial is designed in a process ranging from pre-production in which the message of the commercial is carefully prepared, and production in which the audio-visual material is recorded and to post-production in which all the filmic elements are assembled together creatively. The creative personnel in production team contribute to produce an effective advertising message. In the present conditions film production, and with the help of developing digital technology, post-production has a much more decisive role in producing a creative and persuasive advertising message which will help to increase sales. Meanwhile, there is a lack of relevant literature on commercial film production, which includes both advertising and film production fields, in Turkish language. Therefore, this study aims to investigate the place, the importance and the function of editing and sound-music design processes in the post-production of commercials using literature in the field.

Keywords
Advertising film making, post-production, editing/visual design, sound/music design

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri