ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği
(Social Media Habits of University Students: a Case of Necmettin Erbakan University )

Yazar : Mustafa İnce   - Mevlüt Can Koçak  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 733-746


Özet
İnternetle birlikte bireysel, ticari, sosyal ve toplumsal hayatımızda köklü değişiklikler olmuştur. Özellikle bireysel olarak internetin kullanımı, insanları sıradan yaşam tarzının ötesine taşımıştır. Sosyal medya olarak adlandırılan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal ağlar vasıtasıyla insanlar, neredeyse yaşam alanlarının tümünü dijital ortama taşımaktadır. Bu yönüyle sosyal medya, insan hayatında giderek daha fazla yer tutmaya başlamıştır. Sosyal medyanın kendine özgü çekiciliği, çeşitli konularda bilgi paylaşımı, interaktif olması, etkileşim sağlaması, bireysel düşünceleri yayınlama imkânı sunması gibi özellikleri sayesinde, bilhassa gençler sosyal medyaya büyük ilgi göstermektedir. Bu araştırma üniversite öğrencileri özelinde, gençlerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler, 520 katılımcıdan yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; kadınların bir oturumda sosyal medya kullanım süresi, erkeklere göre daha yüksektir. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım süresi arttıkça; sosyal medyaya güven ve bağımlılık düzeyinde de bir artış yaşanmaktadır. Yine araştırmada eğlenme ve rahatlama isteği, arkadaşlarla iletişimde bulunmak ve çeşitli konularda bilgi sahibi olma isteği sosyal medya kullanıma yönelten nedenle arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal medya, üniversite öğrencileri, internet kullanımı.

Abstract
With the internet, there have been radical changes in our individual, commercial, social and society life. Especially the usage of the internet as an individual has led people beyond ordinary lifestyles. Through social networks, which are called social media and have millions of users, people almost move their living spaces to the digital space entirely. In this sense, social media has begun to take place more and more in human life. Especially young people show great interest in social media thanks to their unique attraction of social media, sharing of information on various topics, being interactive, providing interactivity and publishing individual thoughts. This research has been conducted in order to reveal the social media usage habits of young people, at example of university students. The field survey method was used in this study and data was collected by face to face survey technique from 520 participants. According to results of research; the duration of women's social media usage at one session is higher than that of men. As the duration of social media usage of university students increases; there is also an increase in the level of trust and dependence on social media. Wish of pleasure and relaxation, communication with friends and wish of having information in various subjects are in the first place among the reasons to direct usage of social media.

Keywords
Social media, university students, usage of internet

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri