ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ulugöl Tabiat Parkı Ziyaretçi Memnuniyeti
(Visitor Satisfaction at Ulugöl Natural Park )

Yazar : Duygu Çınar Umdu   - Sevgi Öztürk - Yasemin Pişkin - Ayşenur Hüsam  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : S3
Sayfa : 160-167


Özet
Günümüzde kaliteli yaşamın temel gereksinimlerinden olan rekreasyon ihtiyacı insanları her geçen gün doğal yaşama yönlendirmektedir. Korunan alanlardan tabiat parkları, doğa ve doğal kaynakları koruyarak insanların bu alanlardan etkili bir şekilde yararlanabilmesine imkân vermektedir. Bu bağlamda tabiat parkları, kentsel alanlarda yaşayanlar için rekreatif aktivitelere imkân sağlayan alanlardır. Çalışma, Ordu ili Ulugöl Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, ziyaretçilerin alana yönelik rekreasyonel algılarını, ziyaretçi beklentilerini ve memnuniyetlerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda katılımcıların yaş, medeni durum, cinsiyet, eğitim durumu gibi demografik özelliklerini, katılımcıların parkı ziyaret nedenlerini, memnuniyetlerini ve alanı başkalarına tavsiye etme davranışlarını belirlemek amacıyla 19 soruluk bir anket formu hazırlanmıştır. Sonuçlar ziyaretçilerin aile ve arkadaş tavsiyesi nedeniyle, gürültü ve stresten uzaklaşmak, yeni şeyler denemek ve doğayı keşfetmek amacıyla alana geldiklerini ve parkı ziyaret etmekten memnun olduklarını göstermektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular çerçevesinde, alandaki rekreasyonel faaliyetlere yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ziyaretçi Memnuniyeti, Rekreasyon, Ulugöl Tabiat Parkı.

Abstract
Recreation, one of the requirements of a quality life drives people to natural life. Protected natural parks provide efficient means that benefits people by preservation of nature and natural resources. In this respect, natural parks are important zones for urban people for recreational activities. This study carried out in Ulugöl Natural Park in Ordu City. The aim of study is the presentation of recreational activities in the area, expectations and satisfactions of visitors and their perspective on the competence of the area. In this scope, a questionnaire which is occurred 19 questions was conducted. The survey was designed to found the relation between the preference of participants to utilize the park, the significant features of the zone for them and factors of age, civil status, gender, educational status also individuality. Consequently, for which purpose the respondents’ using the area was stated and the analysis results of the survey which was applied in this scope, the suggestions for recreational activities were developed.

Keywords
Visitor Satisfaction, Recreation, Ulugöl Natural Park.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri