ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizm Rehberliğinde Ekoturizm Bilincinin Önemi
(The Importance of Ecotourism Consciousness on Tour Guiding Education )

Yazar : Ercan Karaçar   - Gül Erkol Bayram - Ali Turan Bayram  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : S3
Sayfa : 40-50


Özet
Ekoturizm üç temel konsepte dayanmaktadır. Bunlar; doğanın korunması, Yerel kültürleri ve ekonomileri desteklemek ve gerek yerel halkın gerekse turistlerin ve tüm paydaşların çevreye yönelik eğitilmesidir. Turist rehberliğinin turizm endüstrisinin en etkili unsurlarından biri olduğu bilinmektedir. Rehberler; turistlere ekoturizm bilinci ve farkındalığının aşılamak adına grubun lideri ve kılavuzudur. Bu sebeple; turizm rehberliği eğitimi ekoturizm kavramı için önemli bir husustur. Araştırmada Türkiye’de bulunan turizm rehberliği eğitimi veren kurumlardaki ekoturizm dersleri ve içerikleri araştırılmıştır. Bu kapsamda; öncelikle turizm rehberliği eğitimi veren kurumların müfredatları belirlenmiş, müfredatlarda ekoturizm kavramının varlığı ve yaygınlığı Türk eğitim sistemi göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Sonuç olarak; örgün eğitimde ekoturizm kavramı farklı tanımlamalar, isimlerlendirmelerle de olsa mevcuttur. Diğer bir sonuç da; turizm rehberliği öğrencilerinin çevresel etik ve çevreci tutum gibi hassas konuları içeren çevreye yönelik eğitimi inşaa etmelerinden dolayı daha geniş bir bakış açısına sahip olmaları gerektiği ve bu sebeple ekoturizmin turizm rehberliği öğrencileri için oldukça önemli olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Ekoturizm, Ekoturizm bilinci, turist rehberleri, tur rehberliği, turist rehberliği eğitimi.

Abstract
Ecotourism is based on three main concepts: conservation and protection of the environment, supporting local cultures and economies and environmental education for both locals tourists and all stakeholders. Traditionally, tour guiding is one of the most effecting part of tourism industry. They are the mentor and leader of the tourist group who raise ecotourism consciousness and awareness. For this reason; the formal tour guiding education is an important issue in ecotourism. This paper investigated the ecotourism courses and their scope teaching at the department of tour guiding in Turkey. Within this scope, tour guiding curriculum in Turkish education system was determined and also the existence and prevalence of ecotourism were examined considering the Turkish tourism education. Ecotourism concept in structured education is available in different definitions and terms. Besides; it is important to have a broader perspective for tourism guidance students as they build environmentally oriented education that includes sensitive issues such as environmental ethics and environmentalist attitudes.

Keywords
Ecotourism, Ecotourism awareness, Tour Guides, Tour Guiding, Tour Guiding Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri