ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hane Halklarının Eğitim ve Kültür Harcamalarının Turizm Harcamalarına Etkisi
(The Effect of Education and Culture Expenditures of Households on the Tourism Expenditures )

Yazar : Sabriye Çelik Uğuz    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 574-580


Özet
Turizm talebini etkileyen toplumsal unsurlardan biri olan eğitim ve kültür seviyesi, seyahate olan ilgi ve merakı artırmakla birlikte bu ilgi ve merak kişilerin hem seyahat alışkanlığını hem de seyahat biçimini şekillendirmektedir. Ancak eğitim düzeyinin, kültürel bilinçlenmenin ve seyahate çıkma isteğinin artabilmesi için bu süreçte eğitim hizmetlerine ait harcamaların ve kültürel faaliyetler için yapılan harcamaların da birlikte artırılması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, Türkiye genelinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun 2015 Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA)’ne ait yatay kesit veri seti kullanılarak eğitim-kültür harcamaları ile turizm arasındaki ilişki ekonometrik olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, turizm harcamalarının eğitim-kültür harcamaları ve hane geliri ile pozitif; hane büyüklüğü ile negatif ilişkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Turizm Talebi, Eğitim ve Kültür Harcamaları, Yatay Kesit Modelleme

Abstract
The level of education and culture, which is one of the social elements affecting tourism demand, both increase the interest and curiosity for travelling and also this interest and curiosity shape both travel habits and travel patterns of individuals. However, in order to increase the level of education, the cultural awareness and the desire to travel, it is necessary to increase the expenditures for educational services and cultural activities in this process. For this reason, the relationship between education-culture expenditures and tourism was examined economically by using the horizontal section data set of the Turkish Statistical Institute (TUIK) 2015 Household Budget Survey (HBS) for Turkey. Results show that tourism expenditures have positive effect on education-culture expenditures and household income while negative effect on the household size.

Keywords
Tourism Demand, Education and Culture Expenditures, Cross-Sectional Models

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri