ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması
(Creative Personality Traits Scale: Reliability and Validity Study )

Yazar : Feyzullah Şahin   - Şahin Danışman  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 747-760


Özet
Bu çalışmanın amacı, kültüre özgün bir takım yaratıcı kişilik özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesidir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için yapılan Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda, 17 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan yapı bir başka örneklem grupta test edilmiştir. Doğrulayıcı Faktör analizi sonucu ortaya çıkarılan model doğrulanmıştır (?²/Sd= 2.332, RMSEA= .04, SRMR= .04, GFI= .97, CFI= .95). Ölçeğin alt faktörleri için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .60 ile .65 aralığında hesaplanmıştır. Ölçek geneli ise .67’dir. Ölçek alt boyutlarının ayırt edici geçerliliği alt–üst dilim grup ortalamaları farkına dayalı olarak incelenmiştir. Analizler sonucunda, alt ve üst %27’lik dilimlerin puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (t(240) = –127.911, –97.235, –118.358, –81.935 ve –125.503, p< .01). Bu sonuçlar Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeğinin Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı kişilik özellikleri, amaç yönelimlilik, içsel motivasyon, kendine güven, risk alma.

Abstract
This study aims to develop a scale to determine a number of culture specific creative personality traits. After the conductment of Exploratory Factor Analysis to test the construct validity, a four factor structure with 17 items have been obtained. This structure has been tested on a different set of sample. The obtained model has been validated through Confirmatory Factor Analysis (?²/Sd= 2.332, RMSEA= .04, SRMR= .04, GFI= .97, CFI= .95). Cronbach alpha coefficients for internal consistency have been calculated between .60 and .65 for the subscales, while it has been found to be .67 for the whole scale. The discriminant validity of subscales has been examined based on the differences of mean scores of lower and upper level groups. A significant difference between the scores of lower and upper level groups has been discovered (t(240) = –127.911, –97.235, –118.358, –81.935, and –125.503, p< .01). These findings suggest that Creative Personality Traits Scale is a valid and reliable measurement tool in Turkish culture.

Keywords
Creativity personality traits, task oriented, internal motivation, self–confidence, risk–taking.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 (Cilt: 8 Sayı: 2) sayısı yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri